Hoofdmenu

U bent hier

19.10 Mogelijkheden in een lineout

Primary tabs

(a) Leunen op een tegenstander. Een lineout speler mag een tegenstander niet als ondersteuning gebruiken indien hij springt.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(b) Vasthouden of duwen. Een lineout speler mag een tegenstander die de bal niet heeft niet vasthouden, duwen, aanvallen, hinderen of vastgrijpen behalve wanneer een ruck of maul plaatsvindt.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(c) Onreglementair aanvallen. Een lineout speler mag een tegenstander niet aanvallen behalve in een poging om de tegenstander te tackelen of om de bal te spelen.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(d) Omhoog tillen en ondersteunen. Spelers mogen een teamgenoot assisteren in het springen voor de bal door die speler omhoog te tillen en te ondersteunen, op voorwaarde dat de omhoog tillende en/of ondersteunende spelers de springende teamgenoot niet lager dan de korte broek aan de achterkant of lager dan de dijen aan de voorkant ondersteunen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(e) Vooraf vastpakken is toegestaan. Spelers die een teamgenoot die gaat springen voor de bal omhoog gaan tillen of ondersteunen mogen de teamgenoot vooraf vastpakken op voorwaarde dat dit niet lager dan de korte broek aan de achterkant of lager dan de dijen aan de voorkant plaatsvindt.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(f) Springen, ondersteunen of omhoog tillen voordat de bal is ingeworpen. Een speler mag niet springen, omhoog getild of ondersteund worden voordat de bal de handen heeft verlaten van een speler die de inworp neemt.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(g) Een speler neerlaten. Spelers die een springende teamgenoot ondersteunen moeten die speler neerlaten naar de grond op het moment dat de bal is gewonnen door een speler van één van de beide teams.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(h) De inworp blokken. Een lineout speler mag niet minder dan 5 meter van de zijlijn staan. Een lineout speler mag de bal niet blokken en niet voorkomen dat de bal 5 meter wordt ingeworpen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(i) Wanneer de inworp is genomen voorbij een speler in de lineout, mag die speler zich naar de ruimte tussen de zijlijn en de 5-meter lijn verplaatsen. Als de speler in die ruimte gaat, mag die speler niet achterwaarts gaan naar de speler zijn doellijn voordat de lineout eindigt, behalve in een peeling-off beweging.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(j) Vangen of afbuigen. Indien er wordt gesprongen voor de bal, moet een speler beide handen of de binnenste arm gebruiken om de bal te vangen of te doen afbuigen. De springer mag niet alleen de buitenste arm gebruiken om de bal te vangen of te doen afbuigen. Als de springer beide handen boven het hoofd heeft, mogen een of beide handen gebruikt worden om de bal te spelen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(k) Verdedigen bij een line-out. Een speler die springt en in balbezit komt, mag worden getackeld zodra hij op de grond staat. Een speler die in balbezit komt bij een line-out zonder te springen mag onmiddellijk worden getackeld. In beide gevallen, mogen deze acties alleen worden uitgevoerd als er nog geen maul is geformeerd.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn