Hoofdmenu

U bent hier

19.8 Een lineout formeren

Primary tabs

(a) Minimum. Tenminste twee spelers van elk team moeten een lineout formeren.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(b) Maximum. Het team dat de inworp neemt, bepaalt het maximum aantal spelers in de lineout.

(c) De tegenstander mag minder lineout spelers opstellen maar zij mogen er niet meer hebben.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(d) Indien de bal uit is, wordt er aangenomen dat elke speler die de ingooilijn nadert dit doet om een lineout te formeren. Spelers die de ingooilijn benaderen moeten dit zonder vertraging doen. Spelers van beide teams mogen de lineout niet verlaten als zij eenmaal een positie hebben ingenomen bij de lineout totdat de lineout is geëindigd.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(e) Als het team dat de inworp neemt minder dan het gebruikelijke aantal spelers in een lineout zet, dan moet de tegenstander een redelijke tijd gegeven worden om genoeg spelers uit de lineout te halen om aan deze spelregel te kunnen voldoen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

f) Deze spelers moeten de lineout zonder vertraging verlaten. Zij moeten naar de buitenspellijn gaan, 10 meter achter de ingooilijn. Als de lineout eindigt voordat zij deze lijn bereiken, mogen zij weer aan het spel deelnemen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn.

(g) Weigeren een lineout te formeren. Een team mag niet opzettelijke weigeren een lineout te vormen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(h) Waar lineout spelers moeten staan. De voorkant van de lineout is niet minder dan 5 meter van de zijlijn af. De achterkant van de lineout is niet meer dan 15 meter van de zijlijn.af. Alle lineout spelers moeten tussen deze twee punten staan.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(i) Waar de ontvanger moet staan. Indien een team een ontvanger opstelt, moet de ontvanger tenminste 2 meter vanaf zijn medespelers staan, tussen de 5 en de 15 meter lijn, tot de line-out start. Als de line-out eenmaal is gestart, mag de ontvanger in de line-out bewegen en alle acties maken die spelers in de line-out mogen maken en is dus aanspreekbaar voor overtredingen.

Straf: Vrije schop op de 15 meter lijn, op de ingooilijn

(j) Speler tussen zijlijn en 5 meter. Het team dat niet de inworp neemt, moet een speler tussen de zijlijn en de 5-meter lijn op dat team zijn zijde van de ingooilijn hebben staan wanneer de lineout is gevormd. Die speler moet 2 meter van de ingooilijn vstaan en 2 meter van de 5-meter lijn.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(k) Deelnemende spelers in een lineout mogen posities verwisselen voordat de bal is ingeworpen.

(l) Twee enkele rechte lijnen De lineout spelers van beide teams vormen twee enkele parallelle lijnen, elk op een rechte hoek met de zijlijn.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(m) Tegenstanders die een lineout vormen moeten een duidelijke ruimte tussen de binnenkant van hun schouders houden. Deze ruimte is bepaald indien spelers rechtop staan.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(n) Meter tussenruimte. Elke lijn van spelers moeten een halve meter op hun zijde van de ingooilijn zijn.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(o) De ingooilijn moet niet binnen 5 meter van de doellijn zijn.

(p) Nadat de lineout is gevormd, maar voordat de bal is ingeworpen, mag een speler een tegenstander niet vasthouden, duwen of hinderen.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn