Hoofdmenu

U bent hier

19.2 Snelle inworp

Primary tabs

(a) Een speler mag een snelle inworp nemen zonder te wachten op de vorming van een lineout.

(b) Voor een snelle inworp mag de speler overal buiten het speelveld tussen de plek waar de line-out geformeerd zou worden en de speler zijn/haar doellijn zijn.

(c) Een speler mag geen snelle inworp nemen nadat er een lineout is gevormd. Als de speler dat wel doet, wordt de snelle inworp niet toegestaan. Hetzelfde team werpt in bij de lineout.

(d) Voor een snelle inworp moet de speler de bal gebruiken die uitging. Een snelle inworp is niet toegestaan als een ander persoon de bal heeft aangeraakt, behalve de speler die ingooit en een tegenstander die ervoor zorgde dat de bal uitging. Hetzelfde team werpt in bij de lineout.

(e) Men spreekt van een ongeldige snelle ingooi als:

  • De bal richting de doellijn van de tegenstander wordt gegooid, of
  • De bal voor de ingooilijn wordt gegooid, of
  • De bal op of achter de doellijn wordt gegooid, of
  • De bal de grond raakt of een speler binnen de vijf meter lijn, of
  • De gooier in het veld stapt als hij de bal gooit.

De tegenstander mag kiezen om in te gooien of:

  • Een line-out waar de poging tot een snelle ingooi werd gemaakt,
  • of een scrum op 15 meter lateraal van die plek.

Als ook zij de bal niet correct ingooien bij een line-out, dan wordt een scrum geformeerd op de 15 meter lijn. Het team dat als eerste de inworp nam, werpt de bal in bij de scrum.

(f) Bij een snelle inworp mag een speler de bal ingooien, recht langs de ingooilijn of richting de speler zijn/haar doellijn.

(g) Bij een snelle inworp, mag een speler naar de ingooilijn komen en die weer verlaten zonder gestraft te worden.

(h) Bij een snelle inworp, mag een speler niet voorkomen dat de bal 5 meter wordt ingegooid.

Straf: Vrije schop op de 15 meter lijn

(i) Als een speler, die de bal draagt gedwongen wordt uit te gaan, moet die speler de bal loslaten zodat de tegenstander een snelle inworp kan nemen.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn.