Hoofdmenu

U bent hier

19.1 Inworp

Primary tabs

GEEN TERREINWINST

(a) Buiten een team zijn 22 meter gebied, kickt een teamgenoot de bal direct uit. Behalve bij een strafschop, als een speler ergens in het speelveld buiten de 22 de bal direct uit kickt, is er geen terreinwinst. De inworp wordt genomen of op de plek op dezelfde hoogte waar de speler de bal uit kickte, of op de plek waar de bal uitging. De plek die het dichtste bij die speler zijn/haar doellijn is, wordt de plek van de inworp.

(b) Indien een team ervoor zorgt dat de bal in het eigen 22 meter gebied komt. Indien een verdedigende speler de bal buiten het 22m gebied speelt en de bal gaat in zijn 22m of doelgebied zonder te worden aangeraakt door een tegenstander en die speler of een andere speler van dat team kickt de bal direct uit voordat het een tegenstander raakt, of een tackle plaatsvindt of een ruck of maul gevormd wordt, is er geen terreinwinst. Dit is van toepassing wanneer een verdedigende speler terug beweegt achter de 22 meter lijn om een snelle inworp te nemen en de bal vervolgens direct uit wordt gekickt.

(c) Een speler staat met één of beide voeten binnen de 22 meter. De bal ligt stationair en ligt daar net buiten. Indien de speler vanaf die plek de bal uitschopt dan wordt het beschouwd alsof de bal terug in het 22 meter gebied is gebracht en zodoende is er geen terreinwinst.

(d) Verdedigende team brengt de bal in het eigen 22 meter gebied bij een scrum of een lineout. Een scrum of line-out wordt buiten het 22 meter gebied genomen. De bal komt terug in de 22 meter zonder een tegenstander te raken. Er vond geen tackel, ruck of maul plaats. De bal wordt vanuit het 22 meter gebied uitgekickt. Er is geen terreinwinst.

TERREINWINST

(e) Een speler staat met één of beide voeten binnen de 22-meter lijn en pakt de bal op die in beweging was buiten de 22-meter lijn. De speler kickt de bal uit vanuit het 22 meter gebied. De inworp vindt plaats op de plek waar de bal uit ging. Er is wel terreinwinst.

(f) Speler brengt de bal in het eigen 22 meter gebied. Een verdedigende speler staat buiten zijn 22 meter gebied. Hij brengt de bal in zijn 22 meter gebied of het doelgebied. Indien de bal een tegenstander raakt, of er is een tackel, ruck of maul en hij kickt de bal vanuit het 22 meter gebied uit, dan vindt de inworp plaats op de plek waar de bal uit ging. Er is wel terreinwinst.

(g) De bal komt in een speler zijn/haar 22 gebied door een tegenstander. Indien de bal door de tegenstander in het 22 meter gebied wordt gebracht, zonder door een verdedigende speler te zijn geraakt of een verdedigende speler te raken voordat de bal de 22 meter lijn passeert, dan kan de bal direct worden uitgeschopt. De inworp vindt plaats op de plek waar de bal over de zijlijn ging.

(h) Indirect uit gekickt. Wanneer een speler ergens in het speelgebied de bal indirect uit kickt zo dat de bal in het speelveld stuit, wordt de inworp genomen op de plek waar de bal uitging.

Indien een speler, ergens in het speelgebied, de bal kickt en de bal raakt een tegenstander en gaat vervolgens indirect uit, dan maakt het niet uit of de bal de grond wel of niet raakt. De inworp wordt genomen op de plaats waar de bal over de zijlijn ging.

Wanneer een speler, ergens in het speelgebied, de bal uit kickt op zo’n manier dat de bal een tegenstander raakt of aangeraakt wordt door een tegenstander en dan direct uit gaat, wordt de inworp genomen in lijn met waar de tegenstander de bal raakt of waar de bal de zijlijn passeert als dat dichterbij de tegenstander zijn/haar doellijn is.

STRAFSCHOP

(i) Strafschop. Indien een speler de bal uitkickt, vanuit een strafschop ergens op het speelgebied, dan wordt de inworp genomen waar de bal uitging.

VRIJE SCHOP

(j) Buiten de kicker zijn/haar 22 gebied, geen terreinwinst. Indien een vrije schop wordt toegekend buiten het 22 meter gebied en direct uitgaat, is de inworp in lijn met waar de bal was gekickt, of waar de bal uitging als dat dichterbij de kicker zijn/haar doellijn is.

(k) Binnen de kicker zijn/haar 22 meter gebied of doelgebied, terreinwinst. Indien een vrije schop wordt toegekend in het 22 meter gebied of in het doelgebied en de kick gaat direct uit, dan is de inworp op de plek waar de bal uitging.