Hoofdmenu

U bent hier

Spelregel 19. Uit en lineout

Primary tabs

Uit

BEGRIPPEN

‘Direct uit gekickt’ betekent dat de bal uit gekickt is zonder eerst te landen op het speelgebied, en zonder een speler of scheidsrechter te raken.

‘De 22’ is het gebied tussen de doellijn en de 22-meter lijn, inclusief de 22-meter lijn maar exclusief de doellijn.

De ingooilijn is een denkbeeldige lijn in het speelveld, loodrecht op de zijlijn door de plek waar de inworp plaatsvindt.

De bal is uit wanneer het niet wordt gedragen door een speler en het de zijlijn raakt of iets of iemand op of achter de zijlijn.

De bal is uit wanneer een speler de bal draagt en de baldrager (of de bal) de zijlijn of de grond achter de zijlijn raakt. De plek waar de baldrager (of bal) de zijlijn raakt of overschrijdt is de plek waar de bal uitgaat.

De bal is uit als een speler de bal vangt en die speler een voet op de zijlijn heeft of op de grond achter de zijlijn. Als een speler één voet in het speelveld heeft en één voet buiten het speelveld en de speler houdt de bal vast, is de bal uit.

LAW AMENDMENT TRIAL:

Als de bal (speler staat buiten het veld) op of voorbij de denkbeeldige zijlijn (de denkbeeldige zijlijn kan gezien worden als een wand van glas) is gekomen en is gevangen, dan wordt de vanger niet geacht de bal te hebben uit gebracht. Indien de bal nog niet de denkbeeldige zijlijn heeft bereikt en de bal wordt opgepakt of gevangen, dan wordt de vanger aangewezen als de speler die de bal uit heeft gebracht, ongeacht of de bal stil lag of in beweging was.

Als de bal de zijlijn overschrijdt of de zijlijn in het doelgebied en gevangen wordt door een speler die beide voeten in het speelveld heeft, is de bal niet uit of uit in het doelgebied. Zo’n speler mag de bal het speelgebied in slaan.

LAW AMENDMENT TRIAL:

Indien een speler springt vanuit het speelgebied en de bal terug slaat in het speelgebied (of als de speler de bal vangt en in het speelgebied terug brengt) voordat hij landt op of voorbij de zijlijn, gaat het spel door, ongeacht of de bal voorbij de denkbeeldige zijlijn komt.

Een speler die uit is mag de bal schoppen of in slaan maar niet vasthouden, op voorwaarde dat niet het vlak van de zijlijn heeft overschreden. Met vlak van de zijlijn wordt de verticale ruimte bedoeld die boven de zijlijn omhoog komt.

LAW AMENDMENT TRIAL:

Een speler die probeert de bal onder controle te krijgen, wordt gezien als de baldrager.

LAW AMENDMENT TRIAL:

Als de baldrager de denkbeeldige zijlijn bereikt maar de bal terug speelt naar het speelgebied voordat hij buiten het speelgebied landt, gaat het spel door.

Lineout

BEGRIPPEN

Het doel van een lineout is om, nadat de bal uit is gegaan, het spel snel, veilig en eerlijk met een inworp tussen twee rijen van spelers te herstarten.

Lineout spelers. Lineout spelers zijn de spelers die de twee rijen vormen wat het tot een lineout maakt.

Ontvanger. De ontvanger is de speler in de positie om de bal te vangen wanneer lineout spelers de bal passen of terugslaan vanuit de lineout. Iedere speler mag de ontvanger zijn maar elke team mag maar één ontvanger bij een lineout hebben.

Spelers die onderdeel in de lineout zijn en bekend staan als deelnemende spelers. Spelers die deelnemen aan de lineout zijn de speler die de inworp neemt en een directe tegenstander, de twee spelers die wachten om de bal te ont vangen vanuit de lineout en de lineout spelers.

Alle overige spelers. Alle overige spelers die niet deelnemen aan de lineout moeten tenminste 10 meter achter de ingooilijn zijn, op of achter hun doellijn als dat dichterbij is, totdat de lineout eindigt.

15-meter lijn. De 15-meter lijn is 15 meter in het veld en parallel aan de zijlijn.

Scrum na een lineout. Iedere toegekende scrum, vanwege een overtreding of een onderbreking bij de lineout, is op de 15-meter lijn op de ingooilijn.

Aangepast: 24-05-2017