Hoofdmenu

U bent hier

20.1 Een scrum vormen

Primary tabs

(a) Waar een scrum plaatsvindt. De plaats voor een scrum is de plek waar de overtreding of oponthoud heeft plaatsgevonden, of zo dicht als praktisch mogelijk in het speelveld, tenzij anders staat omschreven in de spelregels.

(b) Als dit minder dan 5 meter van de zijlijn af is, is de plaats voor de scrum 5 meter van die zijlijn. Een scrum kan alleen plaatsvinden in het speelveld. De middelste lijn van een scrum mag niet binnen 5 meter van de doellijn zijn wanneer de scrum gevormd wordt.

(c) Als er een overtreding of oponthoud in het doelgebied is, is de plaats voor de scrum 5 meter van de doellijn. De scrum wordt gevormd in lijn met de overtreding of het oponthoud.

(d) Geen vertraging. Een team mag niet opzettelijk vertragen bij het formeren van een scrum. Een team moeten binnen 30 seconden klaarstaan nadat de scheidsrechter de mark voor de scrum heeft aangegeven tot het moment van “crouch” .

Straf: Vrije schop

(e) Aantal spelers: acht. Een scrum moet uit acht spelers van elk team bestaan. Alle acht spelers moeten gebonden blijven totdat de scrum eindigt. Elke eerste rij moet bestaan uit drie spelers, niet meer en niet minder. Twee locks moeten de tweede rij vormen.

Straf: Strafschop

Uitzondering: Indien een team is gereduceerd tot minder dan vijftien spelers, voor welke reden dan ook, dan mag het aantal spelers van elk team in de scrum gelijkmatig verminderd worden. Indien een toegestane vermindering gemaakt wordt door één team, is het geen vereiste voor het andere team om een gelijkwaardige vermindering te maken. Daarbij opgemerkt dat een team niet minder dan 5 spelers in een scrum mag hebben.

Straf: Strafschop

(f) Eerste rijen komen in. Eerst, geeft de scheidsrechter met de voet de plaats waar de scrum gevormd moet worden aan. Voordat de twee eerste rijen samenkomen, moeten zij niet meer dan een armlengte uit elkaar staan. De bal is in de scrum-half zijn handen, klaar om ingeworpen te worden. De eerste rijen moeten hurken zo dat wanneer zij elkaar treffen, elke speler zijn hoofd en schouders niet lager heeft dan de heupen. De eerste rijen moet onderling aansluiten zo dat geen enkele speler zijn/haar hoofd naast het hoofd van een teamgenoot is.

Straf: Vrije schop

(g) De scheidsrechter zal “crouch” en dan “bind” roepen. De eerste rijen hurken en met gebruik van de buitenste arm moet iedere prop binden. Een loose-head prop moet zijn linkerarm onder de rechterarm van de tight-head plaatsen en op de zijkant of rug van de shirt van de tight-head shirt binden. Een tight-head prop moet zijn rechterarm buiten de linkerarm van de loose-head plaatsen en op de zijkant of rug van de shirt van de tight-head shirt binden. De props mogen niet de borst, arm, mouw of kraag van de tegenstander pakken. Na een pauze en wanneer de eerste-rijen klaar zijn roept de scheidsrechter ‘set’. De eerste-rijen mogen hierna inkomen. De ‘set’ kreet is geen commando maar een indicatie dat de eerste rijen in mogen komen. De sanctie voor iedere overtreding hierbij is een vrije-schop

Straf: Vrije schop

(h) Een gehurkte lichaamshouding is de verandering van de stand van het lichaam door de knieën te buigen om in te kunnen komen zonder te forceren.

(i) Onbesuisd inkomen. Een eerste rij mag zich niet formeren op een afstand van de tegenstander en dan onbesuist inkomen of de tegenstander naar zich toe trekken. Dit is gevaarlijk spel.

Straf: Strafschop

(j) Stationair en parallel. Totdat de bal de handen van de scrum-half verlaat, moet de scrum stationair blijven en de middelste lijn moet parallel aan de doellijnen zijn. Een team mag de scrum niet van de mark wegduwen voordat de bal is ingeworpen.

Straf: Vrije schop