Hoofdmenu

U bent hier

21.8 Welke opties de tegenstander heeft bij een vrije schop

Primary tabs

(a) Afstand nemen van de mark. Het team van de tegenstander moet onmiddellijk richting hun eigen doellijn rennen totdat zij tenminste 10 meter weg van de mark van de vrije schop zijn, of totdat zij hun eigen doellijn hebben bereikt als dat dichterbij is dan de mark. Als de vrije schop in een verdedigend team zijn doelgebied is, moet het tegenoverstaande team onmiddellijk richting hun eigen doellijn rennen totdat zij tenminste 10 meter weg van de mark zijn en niet dichterbij dan 5 meter van de doellijn.

(b) Moeten blijven rennen. Zelfs als de vrije schop is genomen en de kicker zijn/haar team is de bal aan het spelen, moeten de tegenstanders blijven rennen totdat zij de benodigde afstand hebben bereikt. Zij mogen niet deelnemen aan het spel totdat zij dit hebben gedaan.

(c) Kick snel genomen. Als de vrije schop zo snel wordt genomen dat de tegenstanders geen kans krijgen om zich terug te trekken, zullen zij hier niet voor worden bestraft. Hoewel, zij moeten zich blijven terugtrekken zoals staat beschreven in 21.8(b) hierboven of totdat een teamgenoot, die 10 meter van de mark af was hen voorbij rent, voordat zij deelnemen aan het spel.

(d) Storen. De tegenstander mag niet iets doen om de vrije schop te vertragen of de kicker te hinderen. Zij mogen niet opzettelijk de bal pakken, gooien of schoppen buiten het bereik van de kicker of de kicker zijn/haar teamgenoten.

(e) De vrije schop aanvallen. Indien zij eenmaal terug zijn getrokken tot de benodigde afstand, mogen de tegenstanders aanvallen en proberen te voorkomen dat de kick wordt genomen. Zij mogen aanvallen op het moment dat de kicker aanzet om de kick te nemen.

(f) De vrije schop voorkomen. Als de tegenstander aanvalt en voorkomt dat de vrije schop wordt genomen, is de vrije schop niet toegestaan. Het spel wordt hervat met een scrum bij de mark. De tegenstander mag hierbij de inworp nemen.

(g) Vrije schop genomen in het doelgebied. Indien een vrije schop is toegekend en een speler zich in het doelgebied terugtrekt om de schop te nemen, en de tegenpartij loopt op en weet te voorkomen dat de schop genomen wordt, moet een 5 meter scrum toegekend worden. Het aanvallende team gooit de bal in. Indien een vrije schop in het doelgebied genomen wordt, kan een tegenstander die daar de bal speelt op legitieme wijze een try drukken.

(h) Charge-down. Als tegenstanders een charge-down maken op een vrije schop in het speelgebied, gaat het spel verder.

Straf: Iedere overtreding door de tegenstander resulteert in een tweede vrije schop, 10 meter voor de mark van de eerste vrije schop. Deze mark mag niet binnen 5 meter van de doellijn zijn. Iedere speler mag de kick nemen. Als de scheidsrechter een tweede vrije schop toekent, wordt de tweede vrije schop niet genomen voordat de scheidsrechter de mark aangeeft die de plek van de penalty aangeeft.