Hoofdmenu

U bent hier

21.5 Een goal scoren vanuit een strafschop

Primary tabs

(a) Een penalty-goal kan gescoord worden vanuit een strafschop.

(b) Als de kicker aangeeft bij de scheidsrechter dat die de intentie heeft om op doel te kicken, moet de kicker dit ook doen. Indien de kicker die intentie duidelijk heeft gemaakt, kan deze intentie niet meer worden veranderd. De scheidsrechter heeft het recht de beslissing van de kicker te interpreteren.

(c) Als de kicker aangeeft bij de scheidsrechter dat die de intentie heeft om op doel te kicken, moet de tegenstander stil staan met hun handen langs hun zij vanaf het moment dat de kicker start om te kicken totdat de bal gekickt is.

(d) Als de kicker niet aangeeft de intentie te hebben om op doel te kicken maar een drop-kick neemt en een goal scoort, geldt de goal.

(e) Als de tegenstander een overtreding maakt terwijl de kick wordt genomen maar de kick op het doel is succesvol, geldt de goal. Een verdere straf wordt niet toegekend voor de overtreding.

(f) De kicker mag de bal direct op de grond, zand, zaagsel of een door de Bond goedgekeurde kicking-tee plaatsen.

Straf: Tenzij anders aangegeven in de spelregel resulteert iedere overtreding door het team van de kicker in een scrum op de mark. De tegenstander neemt hierbij de inworp.