Hoofdmenu

U bent hier

21.4 Strafschop en vrije schop opties en vereisten

Primary tabs

(a) Scrum alternatief. Een team dat een strafschop of vrije schop is toegekend mag in plaats daarvan voor een scrum kiezen. Zij hebben hierbij de inworp.

(b) Lineout alternatief. Een team dat bij een lineout een strafschop of vrije schop toegewezen gekregen heeft, mag ook nog een lineout kiezen, zij gooien in. Dit is in aanvulling op de scrum optie.

(c) Geen vertraging. Als een kicker aangeeft bij de scheidsrechter de strafschop op doel te willen kicken, moet de kick binnen één minuut, vanaf de tijd dat de speler aangeeft die intentie te hebben, zijn genomen. De intentie dit te doen wordt gesignaleerd door de komst van een kicking-tee of zand, of indien de speler een mark op de grond maakt. De speler moet de kick afronden binnen één minuut zelfs als de bal omrolt en opnieuw geplaatst moet worden. Als de tijd van één minuut wordt overschreden, wordt de kick niet toegekend, een scrum wordt opgelegd op de plaats van de mark en de tegenstanders hebben hierbij de inworp. Voor ieder ander type kick, moet de kick genomen worden zonder enige vertraging.

(d) Een duidelijke kick. De kicker moet de bal een zichtbare afstand kicken. Als de kicker de bal vasthoudt, moet het duidelijk de handen verlaten. Als de bal op de grond is, moet het duidelijk de mark verlaten.

(e) Bal uit schieten. De kicker mag de bal met een punt of een drop-kick uitschoppen. De kicker mag niet de bal op de grond plaatsen.

(f) Kicker zijn/haar vrijheid in acties De kicker is vrij om de bal in iedere richting te kicken en mag de bal opnieuw spelen.

(g) Schop genomen in het doelgebied. Indien een speler zich in het doelgebied terugtrekt om een in het speelveld gegeven straf- of vrije schop te nemen, en een verdedigende speler door middel van gemeen spel voorkomt dat een tegenstander een try kan scoren, dan moet een straftry gegeven worden.

(h) Uit het spel in het doelgebied. Indien een speler zich in het doelgebied terugtrekt om een in het speelveld gegeven straf- of vrije schop te nemen, en de schop uit in het doelgebied gaat, of op of over het achterlijn gaat, of voordat de bal de doellijn is gepasseerd een verdedigende speler de bal doodmaakt, wordt een 5 meter scrum toegekend. Het aanvallend team gooit de bal in.

(i) Achter de bal. Het gehele team van de kicker zijn/haar team bij een strafschop of vrije schop moet achter de bal zijn totdat de bal is gekickt, behalve de speler die de bal vasthoudt voor een place-kick.

(j) Kick snel genomen. Als de strafschop of vrije schop zo snel is genomen dat spelers van de kicker zijn/haar team nog voor de bal zijn, worden zij niet gestraft voor buitenspel. Echter, zij moeten zich onmiddellijk terugtrekken. Zij moeten hier niet mee ophouden totdat zij onside zijn. Zij mogen niet deelnemen in het spel totdat zij on-side zijn. Dit geldt voor alle spelers van dat team, of ze nou binnen of buiten het speelgebied zijn.

(k) In deze situatie, komen spelers on-side indien zij achter de teamgenoot rennen die de strafschop of vrije schop nam, of indien een teamgenoot die de bal draagt hen voorbij rent, of indien een teamgenoot die achter de bal was wanneer deze gekickt werd hen voorbij rent.

(l) Een buitenspel staande speler kan niet on-side gezet worden door welke actie dan ook van een tegenstander.

Straf: Tenzij anders staat aangegeven in de spelregel resulteert iedere overtreding door het team van de kicker in een scrum op de mark. De tegenstander neemt hierbij de inworp.