Hoofdmenu

U bent hier

Hoge tackel/hoofdcontact - Nadere uitleg nieuwe regel

Primary tabs

Nadere uitleg over de toepassing van de "Reckless tackel" en de "Accidental tackel"

Onderstaande tekst is op 18 januari 2017 door Rugby Nederland per email verspreid aan 947 Voorzitters, wedstrijdsecretarissen, trainers en scheidsrechters.

Tijdens de RDD-3 op zaterdag 14 januari 2017 is er door 26 scheidsrechters een workshop gehouden. Doel van de workshop was een consequente toepassing van regel 10.4.e (gevaarlijk tackelen).

Uitgangspunt van de uitbreiding van regel 10.4.e is de bescherming van spelers tegen hoofdletsel ontstaan door contact met de tackelaar. De aanpassing is dus niet bedoeld voor andere momenten waarbij contact met het hoofd ontstaat; hiervoor blijven de bestaande regels onverminderd van kracht.

Eerste vraag: Is er sprake van een hoge tackel?

Als het antwoord hierop "nee" is, dan is "Reckless or Accidental tackel" niet van van toepassing. Bij het begrip "tackel" moet ook het inzetten van een tackel inbegrepen worden en niet alleen de definitie uit het spelregelboek. Als een speler bijvoorbeeld in een poging om een try te scoren naar de grond duikt en daarbij met zijn hoofd iets raakt, valt dit niet onder "Reckless or Accidental tackel".

Tweede vraag: Is er daadwerkelijk sprake van contact met het hoofd?

Bijvoorbeeld een speler in de kraag pakken, is een hoge tackel en wordt als zodanig behandeld, maar valt niet onder de "Reckless or Accidental tackel".

Derde vraag: Door het toedoen van wie is het hoofdcontact ontstaan?

Indien de tackelaar door houding, contactmoment of plaats van het contact, het risico op contact met het hoofd neemt, dan is de beoordeling een "Reckless Tackel" met de consequenties zoals opgelegd door World Rugby.

Indien het hoofdcontact ontstaat door toedoen van de baldrager, bijvoorbeeld door verandering van houding of richting, dan is er sprake van een "Accidental tackel" met de bijbehorende consequenties.

De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van letsel door contact met het hoofd blijft ten alle tijde bij de tackelaar.

Gedrag van spelers om door middel van deze regel een voordeel te behalen zal volgens regel 10.2.a (Opzettelijk overtreden) of regel 10.4.m (Optreden strijdig met sportiviteit) beoordeeld en bestraft worden.

Tenslotte:

Deze aanpassing vervangt geen andere regel. Alle spelregels blijven onverminderd van kracht. Contact met het hoofd waarbij er geen sprake is van een hoge tackel en gevaarlijke tackels waarbij geen hoofdcontact is, vallen nadrukkelijk niet onder deze spelregelaanpassing, maar worden onder geldende spelregels beoordeeld en indien nodig bestaft.

U kunt deze tekst ook in pdf formaat downloaden in de download-sectie of hier.