Hoofdmenu

U bent hier

3.12 Tijdelijke vervanger - onderzoek hoofdletsel

Primary tabs

Indien op enig moment gedurende de wedstrijd een speler buiten bewustzijn is of dat zijn/haar bewustzijn is verminderd, moet de speler blijvend het veld verlaten. Dit staat bekend als: “Recognise and Remove”.

Bij elite wedstrijden van volwassenen die zijn goedgekeurd door World Rugby (betreffende regels 10.1.4 en 10.1.5) bij een onderzoek naar hoofdletsel en de procedure tot tijdelijke vervanging, de speler die het hoofdletselonderzoek ondergaat:

  • Moet het speelveld verlaten; en
  • zal tijdelijk worden vervangen (zelfs als alle wissels/vervangers zijn verbruikt): Dit is toegestaan om de speler te onderzoeken indien het niet direct duidelijk is of de speler een hersenschudding of een mogelijke hersenschudding heeft en blijvend het speelveld moet verlaten.

Wanneer de bovengenoemde speler tijdelijk is vervangen:

(a) Indien de speler nadat hij/zij het veld heeft verlaten voor onderzoek naar een mogelijk hoofdletsel niet binnen tien minuten bij de wedstrijdleiding is gemeld, zal de vervanging blijvend zijn en mag de vervangen speler niet opnieuw het speelveld betreden.

(b) Indien de tijdelijke vervanging binnen tien minuten voor de rust heeft plaats gevonden, zal de vervanging blijvend worden tenzij de vervangen speler direct terugkomt bij de start van de tweede helft.

(c) Indien de tijdelijke vervanging blijvend wordt, mag de tijdelijke vervanger geen penalty kicks op de palen en geen conversies nemen.

(d) De tijdelijke vervanger mag tijdelijk worden vervangen indien de tijdelijke vervanger een onderzoek naar hoofdletsel ondergaat (zelfs als alle vervangers zijn verbruikt)

(e) Indien de tijdelijke vervanger uit het veld wordt gestuurd, mag de vervangen speler niet terugkomen op het speelveld, met uitzondering van spelregel 3.5 (De eerste rij – wissels en vervangers) en spelregel 3.14 (Gewisselde spelers die weer mogen spelen), en alleen dan indien de speler medisch gezien in staat is om te spelen en is aangemeld bij de wedstrijdleiding op de zijlijn binnen 10 minuten (speeltijd) vanaf het moment van dat de speler het speelveld verliet om een hoofdletselonderzoek te ondergaan.

(f) Indien de tijdelijke vervanger is gewaarschuwd en tijdelijk uit het veld is gestuurd, mag de vervangen speler niet het speelveld betreden tot het moment de uitsluiting is afgelopen, met uitzondering van spelregel 3.5 (De eerste rij – vervangers en wissels) en spelregel 3.14 (Gewisselde spelers die weer mogen spelen), en alleen dan indien de speler medisch gezien in staat is om te spelen en is aangemeld bij de wedstrijdleiding op de zijlijn binnen 10 minuten (speeltijd) vanaf het moment van dat de speler het speelveld verliet om een hoofdletselonderzoek te ondergaan.