Hoofdmenu

U bent hier

Snelle inworp en lineout

Primary tabs

Bron: Rugby Australia

Terug gebracht in de eigen 22 meter

 • Wanneer de  al de 22 meter ingebracht wordt en aangeraakt is door een tegenstander, of er heeft een tackel, ruck, scrum, maul of lineout plaatsgevonden, dan kan dat team de bal direct "in touch" schieten en terrein hiermee winnen.
 • De bal wordt geacht "in de 22 meter van een team terug gebracht" te zijn in de volgende situaties:
 1. Wanneer een team balbezit wint uit een scrum, ruck, maul of lineout waarvan de mark zich buiten de 22 meter bevond, ongeacht of de achterste voeten zich binnen de 22 meter bevonden.
 2. Wanneer een snelle inworp wordt genomen buiten de 22 meter zone en deze de 22 meter zone in wordt gepassed over de 22 meter lijn.
 3. Wanneer een snelle inworp wordt genomen binnen de 22 meter zone, nadat de speler de bal gepakt heeft buiten de 22 meter zone en deze heeft meegenomen achter de 22 meter lijn om hem in te gooien.

Knock on of voorwaartse worp into touch

 • Als een speler een knock on maakt, of de bal voorwaarts gooit waarbij de bal uit gaat (zonder een andere speler te raken), zal aan het andere team een keuze worden gegeven van een lineout op de plek waar de bal uit ging of een scrum op de plaats van de knowck on of voorwaartse worp.
 • Zonder de keuze geboden te zijn door de scheidsrechter, mag het team er ook voor kiezen onmiddellijk een snelle inworp te nemen in dit scenario.

Snelle inworp

 • Snelle inworpen mogen genomen worden tussen de plek waar de lineout gevormd zou worden en de eigen goal line.
 • Een snelle inworp mag recht het veld in of in de richting van de eigen goal line genomen worden. De bal moet 5 meter vliegen voordat een speler hem aanraakt of dat de bal de grond raakt.
 • Spelers die buiten het veld terecht komen, moeten de bal aan de tegenstander geven en mogen de bal niet weggooien om een snelle inworp te voorkomen. Straf: Strafschop op 15 meter van de zijlijn.
 • Spelers die binnen 5 meter van de zijlijn staan en een snelle inworp proberen de blokkeren moet zo gemanaged worden dat zij weg gaan. Deze spelers mogen niet voorkomen dat de bal 5 meter aflegd. Straf: Vrije schop op 15 meter van de zijlijn.

Aantallen en lineout spelers

 • Het minimale aantal spelers dat aan een lineout moet deelnemen is 2 per team (dus in totaal 4 minimaal).
 • Een ontvanger bij de lineout moet minimaal 2 meter achter de lineout staan. Het hebben van een ontvanger is optioneel.
 • Het is voor een team verplicht om een speler tegenover de speler te hebben staan die ingooit. Deze speler moet zich bevinden op een plek die zich 2 meter van de 5 meter lijn en 2 meter van de inworp lijn bevindt.
 • Ontvangers mogen zich niet aansluiten bij de lineout totdat de bal de handen van de werper verlaat (straf: vrije schop). Een ontvanger mag zich alleen bij de de lineout voegen als een andere speler gelijktijdig de lijnout verlaat en de ontvangerspositie inneemt.

Lineout management

 • Het ingooiende team mag het formeren van een lineout niet vertragen door een lijn of huddle te formeren weg van de inworplijn. Zij moeten duidelijk hun aantal speler neerzetten om de tegenstander in staat te stellen om zich aan dat aantal aan te passen.
 • "Sacking" is toegestan maar mag alleen nadat de springer/baldrager terug op de grond is en moet onmiddellijk gedaan worden. Sacking is het naar de grond brengen van de springer/baldrager met het bovenlijf.
 • Scheidsrechter moeten de verdedigende lineout straffen als deze de springer en/of de support spelers aanvalt terwijl de springer van de grond is.
 • Een team dat een vrije schop of een strafschop mee heeft gekregen bij een lineout, mag er voor kiezen om gelijk voor een lineout te gaan en in te werpen (zonder dus eerst de bal weer uit te moeten schoppen).

Teams die besluiten om niet in de maul te gaan bij een line-out.

 • Als de verdedigers in een lineout ervoor kiezen om niet in de "lineout drive" te gaan door de lineout als een groep te verlaten, krijgt het aanvallende team een strafschop.
 • Als de verdedigers in een lineout er voor kiezen om niet in de "lineout drive" te gaan door ruimte te maken, maar de lineout niet verlaten, moet het volgende proces gevolgd worden:
 1. Het aanvallende team moet de bal bij de voorste speler houden als zij verder over het veld willen drijven (dus doorspelen, open spel en de verdedigers moeten of een maul vormen of de baldrager tackelen)
 2. Als het aanvallende team de bal onmiddellijk naar achter brengt naar een speler achter de voorste speler, of naar achteraan de groep, moet de scheidrechter "use it" roepen. Zij moeten dit onmiddellijk doen.
 3. Als het aanvallende team voorwaarts drijft met de bal achteraan de groep (en zij negeren de roep van de scheidsrechter om de bal te gebruiken), zal de scheidsrechter een scrum toewijzen aan het verdedigende team voor "accidental offside" (per ongeluk buitenspel), in plaats van een strafschop voor obstructie.