Hoofdmenu

U bent hier

Buitenspel in open spel

Primary tabs

Bron: Rugby Australia

 • Wanneer de bal in open spel gekickt wordt, is elke speler voor de kicker buitenspel.
 • Spelers die buitenspel zijn en zich naar voren bewegen, verminderen de opties die het ontvangende team heeft en kunnen het ontvangende team dwingen om the kicken als eerste optie. Scheidsrechters moeten deze spelers bestraffen en niet langer vertrouwen op het continu mondeling managen van deze spelers omdat zij, door het naar voren bewegen, al een invloed op het spel gehad hebben.
 • Bij een lange schop over het veld, kan een scheidsrechter in staat zijn om een buitenspel staande speler te managen. De scheidsrechter moet slechts een keer naar de speler moeten roepen om te stoppen. Als de speler niet onmiddellijk stopt (langzamer lopen is niet voldoende), kunnen zij bestraft worden.
 • Bij een korte of een hoge schop, zal er geen tot zeer korte gelegenheid zijn voor de scheidsrechter om de spelers te managen. De spelers dienen zich dan uit zichzelf onmiddellijk volgens de wetten te gedragen. Zo niet kunnen zij bestraft worden.
 • Buitenspel staande spelers moeten behandeld worden door de scheidsrechter, zelfs als het er naar uit ziet dat de bal "in touch" gaat. Dit omdat een snelle inworp een optie kan zijn. Wanneer de bal "in touch" is, geldt buitenspel niet meer en mogen spelers zich voorwaarts bewegen om een lineout te vormen of om naar de plek te gaan waar een poging tot een snelle inworp wordt gedaan.

Verplichtingen voor spelers die buitenspel staan:

 • Als een buitenspel staande speler zich binnen 10 meter afstand bevindt van een tegenstander die staat te wachten om de bal te spelen of waar de bal zou kunnen landen, moet deze zich onmiddelijk uit deze 10 meter zone terugtrekken. Deze 10 meter lijn loopt over de hele breedte van het veld (het is geen circel ).
 • Buitenspel staande spelers binnen de 10 meter zone die zich aan het terugtrekken zijn, kunnen alleen on-side gezet worden door een teamgenoot die hem voorbij rent. Geen enkele actie van de tegenstander kan hem on-side zetten.
 • Buitenspel staande spelers die zich niet in de 10 meter zone bevinden mogen zich niet voorwaarts bewegen of in de richting van de bal. Deze buitenspel staande spelers die ook stil staan, kunnen on-side gezet worden door voorbij gerent te worden door een on-side teamgenoot, or door een actie van de tegenstander, te weten:
  1. De tegenstander rent 5 meter met de bal
  2. De tegenstander kick de bal
  3. De tegenstander passes de bal
  4. De tegenstander raakt de bal aan maar vangt hem niet
 • Een buitenspel staande speler kan niet on-side gezet worden, tenzij zij of stil staan of zich aan het terugtrekken zijn it de 10 meter zone.