Hoofdmenu

U bent hier

Bron: Rugby Australia

Obstructie:

 • Als er een maul gevormd wordt bij een line-out of na een kick, moeten de verdedigers toegang hebben tot de baldrager bij het formeren van de maul. Het is obstructie als er teamgenoten van de baldrager zich voor de baldrager bewegen om spelers van de tegenstander te blokkeren  voordat de maul gevormd is.
 • Spelers die zich losmaken van de maul terwijl de bal gedragen wordt door een speler die zich achter de voorste spelers bevindt en die de tegenstanders aanvallen kunnen bestraft worden voor obstructie ("truck and Trailer")

Andere maul zaken:

 • Spelers die zich legaal aangesloten hebben op de maul en die of vastzitten in de maul of aan de maulgebonden zijn gebleven, mogen in de maul blijven en de baldrager blijven aanvallen. De referee mag deze spelers er niet uit roepen of bestraffen ook al lijken ze zich aan de "verkeerde kant" van de maul te bevinden.
 • Spelers die aan de zijkant van de maul zitten mogen niet naar voren "glijden" of rond de maul "zwemmen". Deze spelers zijn immers niet gebonden en zitten niet vast in de maul en zijn daarom off-side.
 • Als alle verdedigende spelers ervoor kiezen om te ontbinden en de maul te verlaten, blijft het een maul en alle wetten met betrekking tot een maul blijven van kracht. Dit betekent dat het team dat balbezit heeft naar voren mag blijven drijven, de maul niet mag instorten en spelers moeten van achter in de maul binden.

Onbespeelbare en ingestorte mauls

 • Een maul die zich zijwaarts beweegt wordt geacht stationair te zijn.
 • Als de bal onbespeelbaar wordt in de maul, zal de referee een scrum bevelen met ingooi voor het team dat niet in balbezit was bij de start van de maul.
 • Als de baldragen naar de grond gaat in de maul en het is mogelijk om de bal onmiddellijk beschikbaar te maken om te spelen, moet de baldrager dit doen (straf: strafschop). Dit is inclusief de bal loslaten voor een tegenstander op zijn voeten. Deze tegenstander hoeft de bal of de baldrager niet los te laten, wanneer de maul naar de grond gaat.
 • Als de baldragen in de maul naar de grond gaat en het is niet mogelijk om de bal onmiddellijk beschikbaar te maken om te spelen, beveelt de referee een scrum met ingooi voor het team dat niet in balbezit was toen de maul begon.

"Use it!" bij de maul:

 • Als de maul legaal naar de grond gaat en de bal is onmiddellijk beschikbaar om de spelen voor de scrum-half of een andere speler van een team, moet de referee "Use it!" of een soortgelijke term roepen.
 • Het team dat in balbezit is, heeft dan 5 seconden (non-verbaal geteld door de referee) omde bal te gebruiken. Als de bal niet wordt gebruikt, moet er een scrum toegekend worden, met inworp voor het team dat niet in balbezit was.