Hoofdmenu

U bent hier

Junioren (U16 - 2003 en 2004)

Primary tabs

Laatste aanpassing: 01-09-2018

Voor de Junioren gelden in principe de 15-a-side regels met de volgende aanpassingen:

Wedstrijd duur 2x 30 minuten
Bijtelling blessuretijd Wedstrijden verlengen en zo ja voor hoe lang in geval van een gelijkspel in een "knock-out" competitie wordt nader vastgesteld door de competitieleider en/of toernooileiding. De competitieleider en/of toernooileiding kan ook beslissen op een andere wijze de winnaar te bepalen. Voorafgaand aan de wedstrijd dient dit voor beide teams duidelijk te zijn.
Croc-roll

Voor de Jeugd niet toegestaan.

De Croc-roll is een manier om in een ruck de over de bal staande tegenstander van de bal te halen door deze te hitten, armen om hem heen te slaan en samen met hem zijwaarts weg te rollen in een soort judo rol. (rugbyregels.nl: uitleg en filmpje)

Squeeze ball

Voor de Jeugd niet toegestaan.

Squeeze ball is de bal naar achter brengen tussen je benen door vanuit een knielende positie. (rugbyregels.nl: filmpje)

Scrum
 • in de 8-mans scrum moet de formatie de vorm 3-4-1 aannemen met 1 speler ( normaal de Nr. 8) op het eind die bindt tussen de locks (tweede rijers) welke moeten binden, elk met hun hoofd aan een andere zijde van de hooker.
 • Maximale push 1.5 meter (straf: vrije schop). Het is verboden om de tegenstander meer dan 1.5 meter over de oorspronkelijke middellijn van de scrum in de richting van de trylijn te duwen.
 • De scrum mag niet opzettelijk worden gewheeld. Straf: Strafschop. De scheidsrechter moet het spel stoppen als een onopzettelijke wheel dan 45 graden bereikt. De scrum wordt opnieuw geformeerd op de plaats van de stopzetting. Hetzelfde team gooit in.
 • Een speler mag niet opzettelijk de bal in de scrum houden, wanneeer deze gecontroleerd achter in de scrum is gebracht. Straf: vrije schop

Uitzonderingen scrum:

Als een team niet in staat is om een volledig team op te stellen, hetzij vanwege beschikbaarheid van het aantal speler; hetzij omdat 1 of meerdere spelers uit het veld gezonden zijn wegens spelbederf, hetzij vanwege een blessure, dan moet het aantal spelers in de scrum van elk team gelijk zijn. Het is niet toegestaan om, indien een driekwart speler uit het veld is gestuurd vermindering van het aantal spelers in de scrum te eisen bijvoorbeeld doordat een scrum speler de plek in de driekwart speler gaat opvullen.
Ook rekening houdend met bovenstaande uitzondering mogen er nooit minder dan 5 spelers in de scrum staan.

Als een team niet in staat is, om welke reden dan ook, een volledige team op te stellen of in het veld te houden, dan is de formatie als volgt:

 • 1 missende speler : beide scrums 3-4 formatie (i.e. zonder Nr. 8)
 • 2 missende spelers: Beide scrums 3-2-1 formatie (i.e. zonder flankers)
 • 3 Missende spelers: Beide scrums 3-2 formatie (i.e. alleen de eerste rij met twee locks)

Om een normale scrum te kunnen laten plaatshebben, dienen de eerste en tweede rij spelers afdoende getraind te zijn op de positie die zij innemen. Indien echter een team:

 • Niet in staat is om getrainde spelers op te stellen bij het begin van de wedstrijd of tijdens de wedstrijd wegens gebrek aan spelers, of
 • Niet in staat is om een getrainde vervanger voor een geblesseerde speler op 1 van deze 5 posities op te stellen, of
 • Te maken krijgt met het feit dat van deze spelers er 1 of meer zijn weggestuurd vanwege spelbederf en er zijn geen getrainde spelers beschikbaar

dan moet de scheidsrechter een uncontested (gesimuleerde of veteranen) scrum geven.

Een uncontested scrum is een normale scrum behalve dat:

 • Er geen gevecht is om de bal,
 • Het team dat ingooit wint de bal
 • Geen van beide teams mag naar voren gaan.
 • Eerste Rij
 • Gelet op veiligheid en internationale regels is het niet toegestaan om in de eerste rij een verschil van leeftijd te hebben van meer dan 2 jaar. Een omhoog gedispenseerde speler die op de eerste rij wil spelen moet een aanvullende dispensatie aanvragen.
  Zie Dispensatiereglement Jeugd. Een speler die naar beneden is gedispenseerd kan niet op de eerste rij spelen. Indien niet anders mogelijk zal er met een onbetwiste scrum (uncontested scrum) gespeeld moeten worden.
Wissels Door wisselen tijder de wedstrijden is toegestaan.
Een wissel kan alleen plaatsvinden wanneer het spel dood ligt en met melding aan scheidsrechter.
Indien een team zich niet aan deze regel houdt kan de scheidsrechter een penalty kick toewijzen aan het andere team op de plek waar op dat moment het spel zich afspeelde.Met inachtneming van Internationale regels m.b.t. wissels eerste rij, bloedwissels, onderzoek hersenschudding (“Head Injury Assessment”) en wissel veroorzaakt door “foul play”.
Sin Bin De straf voor een gele kaart is uit het veld zending voor 7.5 minuten zuivere speeltijd.
Advies van Rugby Nederland Rugby Nederland adviseert verenigingen om alle spelers op het wedstrijdformulier minimaal een halve wedstrijd te laten spelen. Door het spelen van wedstrijden ontwikkelen spelers zich.