Hoofdmenu

U bent hier

Mini's (U12 - 2007 en 2008)

Primary tabs

Laatste aanpassing: 01-09-2018
Algemeen
Aantal spelers 12 (5 voorwaartsen en 7 driekwarten)
Wissels Onbeperkt
Veldgrootte 70 x 45 meter exclusief trygebieden van 5 meter diep. In de breedte van het hoofdveld, in de lengte tussen de twee uitlijnen van het hoofdveld (exclusief de try-gebieden) en in de breedte tussen de middellijn en de 5 meterlijn.
22 meter gebied Tussen de trylijn (= zijlijn van het hoofdveld) en de 15-meter lijn.
Balmaat 4
Wedstrijdduur

2x 18 minuten (enkele wedstrijd)
2x 12 minuten (twee wedstrijden)

maximaal 60 minuten speeltijd per dag (behoudens grote toernooien)

Scrum
 • 5-mans contested scrum.
 • Contested
 • Maximaal 1.5 meter push
Line-out Ja, zonder liften
Kicken

Kicken uit de hand is toegestaan over het gehele veld. Het schoppen tegen de bal op de grond mag niet en wordt bestraft met een free kick voor het andere team.

Kick bij een penalty of free kick is toegestaan over het gehele veld. ****

Hand-off Toegestaan, tenzij voor aanvang van de wedstrijd de scheidsrechter in overleg met de staf van de betreffende teams beslist om de hand-off niet toe te laten, of tijdens de wedstrijd als de scheidsrechter van mening is dat de hand-off voor onveilige situaties zorgt door het (veelvuldig) niet op correcte wijze toepassen van de hand-off.
Hand-off - Bijzonderheden De hand-off wordt door de baldrager gedaan met de palm van de hand op het lichaam van de verdediger, niet hoger dan de schouders, met gestrekte arm. Geen slaande beweging dus.
Tackelen Niet hoger dan de navel. (ontmoedig maul-vorming, bevorder tackle- en off-load-vaardigheden)
Bijzonderheden
 • Geen verschil in aantal spelers mogelijk tussen teams
 • Geen blessuretijd bijtellen (strafschop altijd nog laten nemen)
 • Geen slingertackels
 • Geen hoge tackels
 • Geen spear/tip tackels
 • Geen lift tackels
Gevaarlijk spel Direct affluiten, geen voordeel laten spelen
Basisregels
Aanvang/herstart Dropkick in het midden van het veld, kick minimaal 7 meter ver.
Herstart

Naar gelang de situatie:

 • Scrum
 • Line-out
 • Dropkick
 • Penalty
 • Free kick
Line-out Op de plaats waar de bal over de zijlijn ging en/of rekening houdend met de geldende spelregels. Minimaal 5 meter van de trylijn
Line-out - Hoe

Conform de geldende spelregels rekening houdend met:

 • 1e speler minimaal 2 meter van de zijlijn, achterste speler niet verder dan 8 meter van de zijlijn
 • Tenminste 2 spelers van elk team in de line-out. 1 speler, doogaans de hooker, van het niet ingooiende team moet aan de eigen zijde op minstend 1 meter van de ingooiende lijn en 1 meter van de 2 meterlijn staan.
 • Niet liften.

Line-out - Afstand driekwarten

7 meter, behoudens de speler die tijdens de line-out als scrum-half fungeert. Voor het overige zijn de geldende spelregels van toepassing.
Scrum Toegekend bij lichte overtredingen conform de geldende spelregels
Scrum - Hoe
 • 5-mans scrum
 • Contested
 • Maximaal 1.5 meter push
 • Scrum-half van niet ingooiende partij moet achter zijn scrum staan (niet schuin ernaast) en mag pas oplopen als de bal uit de scrum is.
 • De scrum-half die de bal ingooit, moet, als zijn team de bal verliest, zich echter ook terugtrekken achter de scrum (buitenspellijn).
 • Bij Wheel van scrum, meer dan 45 graden. De ingooi blijft bij hetzelfde team.
Scrum - Afstand driekwarten 5 meter achter de laatse voet van de achterste speler in de scrum
Scrum - Waar Op de plaats van de overtreding op minimaal 5 meter van de trylijn en  en 2 meter van de zijlijn.
Drop-out Dropkick op 15 meter van de trylijn
Penalty / free kick Op de plek van de overtreding minimaal 2 meter van de zijlijn en 5 meter van de trylijn. (conform de geldende rugby regels) ****
Penalty / free kick - Hoe Startende speler houdt de bal in de hand(of de bal op de grond) en tikt met zijn voet de bal aan om vervolgens aan een medespeler af te spelen of elf te gaan lopen. De ontvangende speler mag pas gaan lopen wanneer de bal met de voet is aangeraakt. ****
Penalty / free kick - Afstand De tegenstander dient op 7 meter afstand te blijven. De tegenstander mag pas oplopen wanneer de bal door de speler van de aanvallende partij met zijn/haar voet is aangetikt.
Penalty / free-kick - Bijzonderheden De startende speler mag zelf met de bal gaan lopen. Snel nemen van de vrije schop of penalty kick is toegestaan.
Maul

Een maul bestaat uit maximaal 6 spelers. Buiten de baldrager en diens tegenstander, mogen maximaal 2 spelers van elk team deelnemen aan de maul.

Indien de maul langer duurt dan 5 secondenzal de scheidsrechter aangeven dat de bal binnen 3 tellen er uit moet komen. Na 3 tellen affluiten en een scrum geven aan het team dat de bal niet inbracht.

Maul - Bijzonderheden Niet tackelen in de maul of de maul laten instorten.
Ruck

Buiten de tackelaar en de getackelde mogen er maximaal 2 spelers van elk team deelnemen in de ruck.

Niet steunen met de handen/armen op de liggende speler of grond. (“bridging”) Bij positie over de bal moeten hoofd en schouder boven de heupen blijven.

Opmerkingen Spelers die niet met beide voeten op de grond staan, moeten de bal onmiddellijk los laten en/of plaatsen of passen
Strafmaatregelen De speler die een ernstige overtreding begaat (gevaarlijk spel, opstandigheid, wangedrag) kan een officiele waarschuwing krijgen of uit het veld gezonden worden. Wordt een speler uit het veld gezonden, roept de scheidsrechter de betreffende speler en zijn coach bij zich om uit te leggen waarom deze beslissing genomen wordt. De scheidsrechter adviseert de coach om een wisselspeler in te brengen voor de speler die uit het veld gezonden wordt.
Advies:

Buiten deze aanpassingen gelden de officiele senioren spelregels. Overtredingen in het trygebied worden bestraft gelijk aan die in het veld.

Let goed op de afstand van het verdedigende team bij aanvang/herstart.

Beoogd doel bij kicken over het hele veld: extra opties voor aanvallen, verdediging meer rekening houden met positionering, betere ontwikkeling en aansluiting met Cubs. Ontwikkelen en toepassen kicking skills. Aanvallend kicken leert spelers beter ruimte herkennen achter de verdedigingslijn en maakt het spel sneller en dynamischer. (kicken van bal op grond blijft verboden om gevaarlijke situaties te voorkomen)

Rugbyregels.nl:

**** De sectie "Hoe" bij Penalty/Free kick veroorzaakt al jaren onduidelijkheid bij scheidsrechters bij Mini-wedstrijden. Ook in de nieuwe 2018-19 versie van de jeugdregels zoals bovenstaand gereproduceerd, lijken de regels bij "algemeen" en "basisregels" nog steeds niet met elkaar in overeenstemming te zijn.

Wij hebben een tijdje geleden bij iemand van het LJO een verduidelijking gevraagd om dit voor eens en altijd de wereld uit te krijgen. Hieronder reproduceren wij (anoniem, maar de naam van de persoon is bekend bij Rugbyregels.nl) dit emailtje:

"Beste *****,

Ter verduidelijking kicken bij de Mini’s.

Vanuit je eigen “22” is het de speler toegestaan te kicken. Kan in het open spel, kan nadat er een scrum is geweest etc etc.

Regels m.b.t. waar line-out wordt genomen zijn conform senioren regels. (Als de bal door eigen partij wordt terug gebracht in de  “22” en dan rechtstreeks wordt uit gekickt dan is line out op de plek waar kicker stond)

Free kick: de free kick mag vanuit de hand worden uit gekickt: line out voor de andere partij. Locatie free kick maakt niet uit.

Penalty kick: uit de hand overal op het veld, line out voor de kickende partij.

Het is wezenlijk niet anders dan als bij de gewone regels met dien verstande dat dus het vrij kicken of schoppen of tegen een bal op de grond buiten de eigen “22” niet is toegestaan.

Deze regels zijn op zijn minst al 15 jaar hetzelfde gebleven.

Ik hoop dat het nu helder is voor een iedereen.

Met vriendelijke groet en een succesvolle voorronde.

***** ********"

Conclusie: De strafschop en de vrije schop mogen bij de Mini's dus overal in het veld genomen worden, met alle normale gevolgen van dien.