Hoofdmenu

U bent hier

Algemene regels TBMCJC

Primary tabs

Laatste aanpassing: 01-09-2018

Voorwoord

Er zijn in Nederland acht leeftijdsgroepen:

Geboortejaar Leeftijd Categorie Teamgrootte
2013 en later U6 Guppen 5 spelers
2011 en 2012 U8 Turven 6 spelers
2009 en 2010 U10 Benjamins 8 spelers
2007 en 2008 U12 Mini's 12 spelers
2005 en 2006 U14 Cubs 15 spelers
2003 en 2004 U16 Junioren 15 spelers
2001 en 2002 U18 Colts 15 spelers
1999 en 2000 U20 U20 senioren 15 spelers
1998 en eerder   Senioren 15 spelers

Dit document bevat de aangepaste spelregels voor de jeugd zoals deze zijn vastgesteld door Rugby Nederland en gelden vanaf 1 september 2018 en later vastgestelde wijzigingen.

Wedstrijden moeten worden gespeeld volgens de toepasselijke regels. Het is echter toegestaan, indien beide coaches het daarover eens zijn, in de leeftijd tot 13 jaar, de regels van een jongere leeftijdscategorie te hanteren. Soms kan het ook zo zijn dat het beter is bepaalde zaken aan te passen zoals de duur van de wedstrijd en de grootte van het veld zolang dit maar in overeenstemming is met de principes die in de regels zijn vastgelegd en het geheel veilig is. Tracht daarbij wel zoveel mogelijk de breedte van de velden conform de opgegeven afmetingen te handhaven omdat dit de spelontwikkeling van spelers ten goede komt.

Algemende opmerkingen

De aangepaste spelregels voor de jeugd zijn een aanvulling op het Voorschrift Wedstrijd Wezen Jeugd 2018-2019 (VWW Jeugd). In conflicterende staties is het VWW Jeugd leidend.

De aangepaste spelregels voor de jeugd zijn er op gericht kinderen op een plezierige en verantwoorde wijze kennis te laten maken met rugby. Gericht om de kinderen stap voor stap, naar gelang hun leeftijdscategorie, op verantwoorde wijze op te leiden naar 15-a-side Rugby en het uiteindelijk spelen bij de senioren.

Leidraad voor de ontwikkeling van de rugbyspeler is het Meerjaren Opleidingsplan Rugby (http://www.rugby.nl/page/spelers-ontwikkeling). Coaches proberen hierbij de individuele- en teamvaardigheden, evenals de kennis van het spel, door een nuttige en plezierige activiteit te ontwikkelen. Zo moet het kind de tijd krijgen om zich stap voor stap de benodigde sociale en sportieve vaardigheden eigen te kunnen maken zoals: het leggen van sociale contacten, samenwerken, spelregelkennis vergaren, spelinzicht krijgen etc.

De wedstrijden hebben vooral tot doel de ontwikkeling van het spelniveau van de spelers, zowel individueel als in teamverband, te verbeteren en te toetsen:

• wat heeft een kind van de training geleerd?
• waar moet in verdere trainingssessies de nadruk op komen te liggen?

Het is van groot belang dat de trainer/begeleider, gezien zijn voorbeeldfunctie, zich sportief opstelt tijdens de wedstrijden. Vanaf de Benjamins is het niet toegestaan te coachen in het speelveld zelf.

Een beslissing van de scheidsrechter moet altijd gerespecteerd worden. Door te voorzien in een sportieve atmosfeer kan ook hij een positieve bijdrage aan het spel leveren. Het waarborgen van een veilig verloop van het spel is zijn/haar belangrijkste taak.

Het veld

Leeftijdsgroep Veldformaat
Guppen (U6) 25 X 18 meter exclusief 2 meter trygebied.
Turven (U8) 30 X 22 meter exclusief 2 meter trygebied.
Benjamins(U10) 60 x 35 meter exclusief 5 meter trygebied. (in de breedte van het hoofdveld, tussen de 10 meter lijn en de 5 meterlijn, de trygebieden liggen tussen de uitlijn en de 5 meterlijn).
Mini's (U12) 70 x 45 meter exclusief 5 meter trygebied. (in de breedte van het hoofdveld, in de lengte tussen de uitlijnen van het hoofdveld - exclusief de trygebieden - en in de breedte tussen de middenlijn en de 5 meterlijn.
Cubs (U14) Volledig veld
Junioren (U16) Volledig veld
Colts (U18) Volledig veld

Een iets korter veld is minder erg dan een smaller veld, dus tracht de opgegeven breedte in ieder geval aan te houden.
Toeschouwers, reservespelers, bidonkratten of andere harde objecten op minimaal 2 meter afstand van de zijlijn. Smalle strook tussen 2 velden < 10 meter alleen voor trainers, verzorgers en reserve spelers toegankelijk houden. (player welfare)

De bal

Leeftijdsgroep Balmaat
Guppen (U6) 3
Turven (U8) 3
Benjamins (U10) 3
Mini's (U12) 4
Cubs (U14) 5
Junioren (U16) 5
Colts (U18) 5

De scheidsrechter en de grensrechter

De scheidsrechter is de enige die beslist, ook als hij/zij een fout maakt. Hij/zij moet zijn/haar beslissing niet herzien tenzij een grensrechter bijvoorbeeld aangeeft dat de bal daarvoor uit was. De belangrijkste taak voor de scheidsrechter is een veilig verloop van het spel.

Probeer bij de 4 jongste leeftijdsgroepen meer een "Game Coach" te zijn dan een scheidsrechter. Leg goed uit waarvoor gefloten is.

Grensrechters assisteren de scheidsrechter door het aangeven van de juiste afstand van de verdedigende partij en waar de bal is uit gegaan.

De Spelerskaarten

Op de aanvullende spelregels voor de jeugd is het VWW Jeugd 2018-2019 van toepassing. Alle fysieke spelerskaarten zijn vervangen door digitale spelerskaarten. Spelers moeten geregistreerd staan in E-Rugby en speelgerechtigd zijn om deel te mogen nemen aan verzameldagen, wedstrijden en toernooien. Zie VWW Jeugd art. 8.

Voor de GTBM groep is geen officiële competitie en werken we met “Toernooi lijsten” uit E-Rugby. Zie VWW Jeugd art. 14.2.1. Verenigingen zijn verplicht gebruik te maken van de “Toernooi Lijsten” bij iedere verzamel dag, wedstrijd of toernooi. Deze lijsten moet u zelf aanmaken en bij aanvang aan organiserende vereniging worden afgegeven. De organiserende verenging is verplicht deze lijsten te controleren. Teams die geen “Toernooi lijst” kunnen inleveren mogen niet deelnemen aan verzameldag, wedstrijd of toernooi.

Schoenen / noppen

Voor de leeftijdsgroepen Guppen, Turven, Benjamins en Mini's geldt dat alleen zachte, niet afschroefbare noppen zijn toegestaan. Voor kunstgrasvelden gelden de regels zoals door de betreffende club wordt aangegeven.

Gebitsbeschermer

Voor alle leeftijdsgoepen is een gebitsbeschermer verplicht.

Scrumcap / Shoulderpads / Handschoenen

Bovenstaande beschermende kleding zijn conform de richtlijnen van de IRB toegestaan.

Bij de jongste jeugd (Guppen, Turven, Benjamins en Mini's) wordt dit, indien er geen medische redenen aanwezig zijn, niet aangemoedigd. Geadviseerd wordt om dit soort kleding uitsluitend in overleg met de trainer aan te schaffen en te gebruiken.

Toernooien

Deelnemen aan een toernooi, waarbij vele rugbyliefhebbers samen komen, behoort voor elke speler een feest te zijn. Door zelf wedstrijden te spelen en anderen aan het werk te zien, leren de jeugdspelers het rugbyspel beter te begrijpen.

Praktische tips voor het organiseren van een toernooi:

 • Maak gebruik van reeds bestaande belijning voor het uitzetten van de velden.
 • Gebruike oranje (zachte) hoedjes en vlaggetjes om de belangrijkste lijnen aan te geven.
 • Zorg voor tenminste 2 meter vrije zone om het veld heen waar alleen linesman en trainers in mogen begeven.
 • Hang het wedstrijdschema op
 • Zorg dat er een EHBO-er/verzorging aanwezig is
 • Roep voor aanvange van het toernooi trainers/begeleiders en scheidsrechters bij elkaar om even te benadrukken dat het om het speelplezier gaat.
 • Probeer media aandacht voor je evenement te krijgen.

Bij gelijk eindigen gelden achtereenvolgens de volgende criteria:

 1. Uit het veld zendingen
 2. Onderling resultaat
 3. Doelsaldo
 4. Aantal tries voor in de poule wedstrijden
 5. Aantal tries tegen in de poule wedstrijden

Voorbeeld wedstrijdschema