Hoofdmenu

U bent hier

Laatste aanpassing: 09-09-2017

AANGEPASTE SPELREGELS VOOR DE JEUGD

VOORWOORD

Waar gesproken wordt over “Officiële 15-a-side spelregels” en/of geldende spelregels wordt bedoeld de spelregels zoals vastgesteld door World Rugby.

Er zijn in Nederland negen leeftijdsgroepen waarbij de leeftijd op 1 januari (datum welke valt midden in het betreffende seizoen) bepalend is:

Leeftijd categorie Teamgrootte
Onder 6 Guppen 6 spelers
Onder 8 Turven 7 spelers
Onder 10 Benjamins 9 spelers
Onder 12 Mini's 12 spelers
Onder 14 Cubs 15 spelers
Onder 16 Junioren 15 spelers
Onder 19 Colts 15 spelers
19 en ouder Senioren 15 spelers

 

Dit artikel en de onderliggende regeldocumenten per leeftijdsacegorieen bevatten de aangepaste spelregels voor de jeugd zoals deze zijn vastgesteld door de Rugby Nederland en gelden vanaf 1-1-2003 en later vastgestelde wijzigingen. Als basis zijn de officiële spelregels zoals vermeld in het spelregelboekje van de Rugby Nederland van toepassing.

Wedstrijden moeten worden gespeeld volgens de toepasselijke regels. Het is echter toegestaan, indien beide coaches het daarover eens zijn, in de leeftijd tot 13 jaar, de regels van een jongere categorie te hanteren. Soms kan het ook zo zijn dat het beter is bepaalde zaken aan te passen zoals de duur van de wedstrijd en de grootte van het veld zolang dit maar in overeenstemming is met de principes die in de regels zijn vastgelegd en het geheel veilig is. Tracht daarbij wel zoveel mogelijk de breedte van de velden conform de opgegeven afmetingen te handhaven omdat dit de spelontwikkeling van spelers ten goede komt.

ALGEMENE OPMERKINGEN

De aangepaste spelregels voor de jeugd zijn een aanvulling op het Voorschrift Wedstrijd Wezen Jeugd  (VWW Jeugd). In conflicterende staties is het VWW Jeugd leidend.

De aangepaste spelregels voor de jeugd zijn er op gericht kinderen op een plezierige en verantwoorde wijze kennis te laten maken met rugby. Gericht om de kinderen stap voor stap, naar gelang hun leeftijdscategorie, op verantwoorde wijze op te leiden naar 15-a-side Rugby en het uiteindelijk spelen bij de senioren.

Leidraad voor de ontwikkeling van de rugbyspeler is het Meerjaren Opleidingsplan Rugby. Coaches proberen hierbij de individuele- en teamvaardigheden, evenals de kennis van het spel, door een nuttige en plezierige activiteit te ontwikkelen. Zo moet het kind de tijd krijgen om zich stap voor stap de benodigde sociale en sportieve vaardigheden eigen te kunnen maken zoals: het leggen van sociale contacten, samenwerken, spelregelkennis vergaren, spelinzicht krijgen etc.

De wedstrijden hebben vooral tot doel de ontwikkeling van het spelniveau van de spelers, zowel individueel als in teamverband, te verbeteren en te toetsen:

  • wat heeft een kind van de training geleerd?
  • waar moet in verdere trainingssessies de nadruk op komen te liggen?

Het is van groot belang dat de trainer/begeleider, gezien zijn voorbeeldfunctie, zich sportief opstelt tijdens de wedstrijden. Vanaf de Benjamins is het niet toegestaan te coachen in het speelveld zelf.

Een beslissing van de scheidsrechter moet altijd gerespecteerd worden. Door te voorzien in een sportieve atmosfeer kan ook hij een positieve bijdrage aan het spel leveren. Het waarborgen van een veilig verloop van het spel is zijn/haar belangrijkste taak.

Download het complete document voor jeugdspelregel aanpassingen: Jeugdregel aanpassingen 2017-18.pdf