Hoofdmenu

U bent hier

Scheidsrechters signalen

Primary tabs

Om als toeschouwer een beetje te kunnen volgen wat er gebeurt in het veld staan hieronder staan de signalen die scheidsrechters kunnen geven bij bijvoorbeeld een overtreding. Deze signalen zijn verdeeld in primaire, secundaire en tertiaire signalen. Niet alle scheidsrechter geven alle signalen, maar de signalen die gegeven worden kunnen wel bijdragen aan het begrip wat er gebeurt en wat voor beslissing de scheidsrechter neemt.

 

Veelgebruikte signalen scheidsrechter

Signaal Beschrijving Signaal Beschrijving

Strafschop

Schouders parallel met de zijlijn. Arm schuin omhoog, wijzend richting het  nietovertredende team.

Vrije schop

Schouders parallel met de zijlijn. Arm gehoekt gebogen bij de  elleboog, bovenarm wijzend richting het  niet-overtredende team.

Scrum toegekend

Schouders parallel met de zijlijn. Arm horizontaal wijzend richting het team dat de inworp mag nemen.

Try of straftry

Scheidrechters rug richting achterlijn. Arm verticaal omhoog.

Wordt tijdens het spel ook gebruikt om de tijd te stoppen.

Voordeel

Arm uitgestrekt op borst hoogte, richting niet-overtredende team, voor een periode van ongeveer vijf seconden.

Buitenspel bij scrum, ruck of maul

Schouders parallel met de zijlijn. Arm hangt recht naar beneden, zwaait in een boog langs de buitenspellijn.

Buitenspel geen 10 meter of 10-meter regel

Beide handen open gehouden boven het hoofd.

Een scrum formeren

Ellebogen gebogen, handen boven het hoofd en vingers raken elkaar.

Met de hand naar achter spelen van de bal

Handen op grondhoogte, maakt zwaaiende actie, alsof de bal met de hand naar achteren wordt gespeeld.

Held up / bal omhoog gehouden in doelgebied

Ruimte tussen handen geeft aan dat de bal niet gedrukt is.

Hoge tackel

Hand beweegt horizontaal voor de nek.

Holding / Bal niet onmiddellijk loslaten in de tackel

Beide handen zijn dichtbij de borst, alsof er een denkbeeldige bal wordt vastgehouden.

Knock-on

Arm uitgestrekt met een open hand boven het hoofd, en beweegt achter- en voorwaarts.

Inworp bij lineout niet recht

Schouders parallel aan de zijlijn. Hand boven het hoofd om de weg van de bal aan te geven, niet recht.

Not releasing / Tackelaar laat getackelde spel niet los

Arm worden naar elkaar toegebracht alsof er een speler wordt vastgegrepen en dan geopend alsof de speler wordt losgelaten.

Not rolling way / tackelaar of getackelde speler rolt niet weg

Een cirkelvormige beweging met de vinger en arm die van het lichaam af beweegt.

Protesteren

Uitgestrekte arm met een hand die open en dicht gaat om praten te imiteren.

Wheeling scrum / Scrum draait meer dan 90 graden

Draaien van de wijsvinger, boven het hoofd.

Deelnemen aan een ruck of maul voor de achterste voet en van opzij.

De hand en arm worden horizontaal gehouden en beweegt zijwaarts.

Voorwaartse pass / Voorwaartse worp

Handen gebaren alsof er een denkbeeldige bal voorwaarts wordt gespeeld.

 

Lijnrechter-signalen

Succesvolle Kick op doel

Haalt de vlag omhoog om te signaleren dat de bal over de lat en tussen de palen is gegaan.

Uit en het team dat de inworp mag nemen

Haalt de vlag omhoog met één arm, gaat naar de plek van de inworp en blijft daar staan, wijzend met de andere arm naar het team dat de inworp mag nemen.

Onsportief spel

Houdt de vlag in een rechte hoek en wijst het veld in haaks op de zijlijn.

   

Overige signalen scheidsrechter

Toekennen van een 22 dropout

Arm wijst naar de 22-meter lijn

Bloedende wond
Armen gekruist boven het hoofd geeft aan dat een speler een bloedende blessure heeft en tijdelijk vervangen mag worden.

Buitenspel keuze: strafschop of scrum

Eén arm als bij strafschop. Andere arm wijst naar de plek waar de scrum genomen mag worden in plaats van de kick.

 

Obstructie in open spel

Armen gekruist voor de borst op een rechte hoek van elkaar, als open scharen.

Dokter nodig

Beide armen omhoog gehouden boven het hoofd geeft aan dat een dokter en/ofbrancard nodig is voor een geblesseerde speler.

Naar de grond duiken dichtbij een tackel

Recht arm gebaar, naar beneden wijzend om een duikende actie te imiteren.

Fysiotherapeut nodig

Eén arm omhoog geeft aan dat een fysiotherapeut nodig is voor de geblesseerde speler.

Gefaald om compleet te binden

Eén arm uitgestrekt alsof die is gebonden. Andere hand beweegt op en neer om de omvang van een complete binding aan te geven.

Een tackel ingaan vanuit de verkeerde richting

Arm wordt horizontaal gehouden

Opzettelijk laten instorten van een ruck of maul

Beide armen op schouderhoogte alsof gebonden rond een tegenstander. Bovenlichaam wordt verlaagd en gedraaid alsof een tegenstander neer wordt getrokken die bovenop is.

Buitenspel bij een lineout

Hand en arm bewegen horizontaal lang de borst, richting overtreding.

Gaten dichtmaken bij een lineout

Beide handen op ooghoogte, wijzend naar boven, palmen naar binnen. Handen ontmoeten elkaar bij knijpende actie.

Duwen in de line-out

Arm horizontaal, ellebogen wijzen naar buiten. Arm en schouder bewegen naar buiten alsof op een tegenstander werd geleund

Tegenstander duwen in een lineout

Beide handen op schouderhoogte, met palmen naar buiten, een duwend gebaar makend.

Op een speler leunen in een lineout

Arm horizontaal, gebogen bij de elleboog, palm naar beneden. Neerwaarts gebaar

Vroeg omhoog tillen en omhoog tillen in een lineout

Beide vuisten gebald aan de voorkant, op hoogte van de middel, een tillend gebaar makend.

Onbespeelbare bal in een maul

Arm uit om een scrum toe te kennen aan het niet in balbezit zijde kant bij de start van een maul. Andere arm uit alsof het voordeel signaleert en dan bewegen langs het lichaam met de hand eindigend op de tegenovergestelde schouder.

Onbespeelbare bal in een ruck of tackel

Een scrum toekennen aan het voorwaarts bewegende team bij het moment van oponthoud. Schouders parallel met de zijlijn, arm horizontaal wijzend richting het team dat de inworp krijgt, dan wijzend met de arm en handen richting het andere teams doellijn terwijl de arm achter- en voorwaarts wordt bewogen

Prop trekt tegenstander neer

Samengebalde vuist en arm gebogen. Gebaar imiteert dat een tegenstander wordt neer getrokken.

Prop trekt aan tegenstander

Gebalde vuist en arm recht, op schouderhoogte. Gebaar imiteert trekken aan een tegenstander.

Inworp bij een scrum niet recht

Handen op kniehoogte imiteert actie van een niet rechte inworp

Slaan (onsportief spel)

Gebalde vuist slaat open hand.

Stampen (gemeen speel, ongeoorloofd gebruik van de schoenen)

Stampende actie of gelijkwaardige actie om de overtreding aan te geven

Tijdwaarnemer de klok laten stoppen en starten

Arm omhoog gehouden in de lucht en fluit wanneer de klok gestopt of gestart moet worden.

Opzettelijk over een speler vallen

Gebogen arm maakt het gebaar om de actie van een vallende speler te imiteren. Signaal wordt gemaakt in de richting waar de overtredende speler viel.

Voet omhoog door eerste rij speler

Voet omhoog, voet aangeraakt

PROEF REGELAANPASSING

Beslissing doorverwezen naar TMO

Uitgestrekte vingers in de vorm van een rechthoek. De rechthoek beeldt een televisiescherm uit.

PROEF REGELAANPASSING

TMO beslissing: geen try

Armen kruislings en dan open voor het lichaam

PROEF REGELAANPASSING

Speeltijd stopt

Armen formeren een T-vorm

PROEF REGELAANPASSING

Onderzoek naar hoofdletsel nodig

Gebogen arm buigt en strekt zich op het hoofd