Hoofdmenu

U bent hier

20. Scrum (U19)

Primary tabs

20.1 Een scrum vormen

(f) In een 8 persoons scrum moet de formatie 3-4-1 zijn met de achterste speler (normaal gesproken de Nummer 8) duwend aan de 2 locks. De locks moeten met hun hoofden
aansluiten aan beide kanten van de hooker.

Uitzondering: Een team moet minder dan acht spelers in de scrum hebben indien het team niet in staat is om acht voldoende getrainde spelers in de scrum op te stellen. Dit kan wegens het feit dat het team niet compleet is, een voorwaartse speler wordt uit het veld gezonden of tijdelijk uitgesloten wordt voor gemeen spel of een voorwaartse speler verlaat het veld vanwege een blessure.

Zelfs als we rekening houden met deze uitzondering, moet elk team altijd tenminste vijf spelers in een scrum hebben.

Als een team niet compleet is en het geen acht voldoende getrainde spelers in de scrum kan opstellen, moet de scrum formatie altijd als volgt zijn:

Als een team zonder één voorwaarste speler is, dan moeten beide team een 3-4 formatie gebruiken (d.w.z. geen Nr.8).

Als een team zonder twee voorwaartse spelers is, dan moeten beide teams een 3-2-1 formatie gebruiken (d.w.z. geen flankers).

Als een team zonder drie voorwaartse spelers is, dan moeten beide teams een 3-2 formatie gebruiken (d.w.z. alleen eerste rij en locks).

Indien een normale scrum plaatsvindt, moeten de spelers in de drie eerste rij posities en de twee lock posities voldoende getraind zijn voor deze posities.

Als een team niet zulke voldoende getrainde spelers kan opstellen vanwege:
Of zij zijn niet beschikbaar, of
een speler in één van deze vijf posities is geblesseerd of
Is uit het veld gezonden vanwege gemeen spel en geen voldoende getrainde vervanging is beschikbaar, dan moet de scheidsrechters onbetwiste scrums opleggen.

In een onbetwiste scrum, strijden de teams niet voor de bal. Het team dat de bal in de scrum werpt moet de bal ook winnen. Geen van beide teams mag het andere team van de mark wegduwen.

20.9 Scrum - Algemene restricties

(j) Maximaal 1.5 meter duwen. Een team in een scrum mag niet meer duwen dan 1.5 meter richting de doellijn van de tegenstander.

Straf: Vrije schop

(k) Bal moet worden losgelaten van de scrum. Een speler mag niet opzettelijk de bal houden in een scrum indien een speler van zijn team de bal gehoekt heeft en de bal controleert aan de achterkant van de scrum.

Straf: Vrije schop

20.11 Scrum gedraaid

(a) Niet wheelen. Een team mag niet opzettelijk een scrum wheelen.

Straf: Strafschop

Als een wheel 45 graden bereikt, moet de scheidsrechter het spel stoppen. Als de wheel onopzettelijk is, gebiedt de scheidsrechter een andere scrum op de plek waar de scrum is gestopt. Hetzelfde team heeft hierbij de inworp.