Hoofdmenu

U bent hier

6.A.7 De scheidsrechter overlegt met derden

Primary tabs

(a) De scheidsrechter mag de assistent-scheidsrechter raadplegen in verband met zaken gerelateerd aan hun taken, de spelregels gerelateerd aan gemeen spel of tijdwaarneming en mag assistentie vragen gerelateerd aan andere aspecten van de scheidsrechter zijn/haar taken inclusief de waarneming van buitenspel.

LAW AMENDMENT TRIAL: 6.A.7b

(b) De wedstrijdleiding kan een Television Match Official aanwijzen, bekend als TMO die technische middelen mag gebruiken om wedstrijdsituaties te verhelderen zoals:

(i) Indien er twijfel is of de bal op de grond is gedrukt in het doelgebied voor een try of het dooddrukken van de bal.
(ii) Indien er twijfel is of de kick op de palen raak was of niet.
(iii) Indien er twijfel is of spelers wel of niet uit waren voor het drukken van de bal in het doelgebied of dat de bal is “dood” gedrukt.
(iv) Indien de officials vermoeden dat er een overtreding of schending van de regels heeft plaatsgevonden, voorafgaand aan een try of het voorkomen van een try.
(v) Het opnieuw bekijken van situaties waarbij de officials vermoeden dat er gemeen spel heeft plaatsgevonden.
(vi) Verheldering voor de mate van de straf bij gemeen spel

(c) Ieder van de wedstrijdleiding, inclusief de TMO, kan een verzoek doen tot opnieuw bekijken van de beelden door de TMO. De beoordelingen vinden plaats in overeenstemming met de regels. Het betreffende TMO protocol is beschikbaar op laws.worldrugby.org

(d) Een wedstrijdleider mag een tijdwaarnemer aanwijzen die het einde van elke helft aangeeft.

(e) De scheidsrechter mag geen andere personen raadplegen.