Hoofdmenu

U bent hier

10.4 Gevaarlijk spel en wangedrag

Primary tabs

(a) Stompen of slaan. Een speler mag een tegenstander niet slaan met de vuist of arm, inclusief elleboog, schouder, hoofd of knie(ën).

Straf: Strafschop

(b) Stampen of trappen. Een speler mag niet op een tegenstander stampen of trappen.

Straf: Strafschop

(c) Trappen. Een speler mag een tegenstander niet trappen.

Straf: Strafschop

(d) Struikelen. Een speler mag een tegenstander niet door gebruik van zijn voet of been laten struikelen.

Straf: Strafschop

(e) Gevaarlijk tackelen. Een speler mag een tegenstander niet vroeg, laat of gevaarlijk tackelen. (zie ook "Uitleg hoge tackel")

Straf: Strafschop

Een speler mag een tegenstander niet tackelen (of proberen te tackelen) boven de schouderlijn zelfs als de tackel onder de schouderlijn begint. Een tackel rond de tegenstander zijn/haar nek of hoofd is gevaarlijk spel.

Straf: Strafschop

Een ‘gestrekte-arm tackel’ is gevaarlijk spel. Een speler maakt een gestrekte-arm tackel als de speler een gestrekte arm gebruikt om een tegenstander te raken.

Straf: Strafschop

Een speler zonder bal aanvallen is gevaarlijk spel.

Straf: Strafschop

Een speler mag een tegenstander niet tackelen als diens voeten van de grond zijn.

Straf: Strafschop

(f) Een tegenstander aanvallen zonder de bal. Behalve in een scrum, ruck of maul, mag een speler een tegenstander, die de bal niet draagt, niet vasthouden, duwen of tegenhouden.

Straf: Strafschop

(g) Gevaarlijk aanvallen. Een speler mag een tegenstander die de bal draagt niet aanvallen of onderuithalen zonder te proberen deze speler vast te pakken.

Straf: Strafschop

(h) Een speler mag niet in een ruck of maul onbesuisd inkomen. Onbesuisd inkomen betreft ieder gemaakt contact zonder het gebruik van de armen, of zonder het vastpakken van een speler.

(i) Het tackelen van de springer in de lucht. Een speler mag de tegenstander die voor de bal springt in een lineout of in open spel niet tackelen, aantikken, duwen of aan de voet of voeten trekken.

Straf: Strafschop

(j) Een speler van de grond tillen en laten vallen of de grond inboren zodat de speler op zijn/haar hoofd en/of schouders op de grond terechtkomt, terwijl de speler zijn voeten nog steeds van de grond zijn, is gevaarlijk spel.

Straf: Strafschop

(k) Gevaarlijk spel in een scrum, ruck of maul. De eerste rij van een scrum mag niet onbesuisd inkomen.

Straf: Strafschop

Eerste rij spelers mogen niet opzettelijk de tegenstanders van hun voeten tillen of hen opwaarts uit de scrum duwen.

Straf: Strafschop

Spelers mogen niet in een ruck of maul aanvallen zonder zich te binden aan een speler in de ruck of maul.

Straf: Strafschop

Spelers mogen niet opzettelijk een scrum, ruck of maul laten instorten.

Straf: Strafschop

(l) Wraak nemen. Een speler mag geen wraak nemen. Zelfs als een tegenstander de spelregels overtreedt. Een speler mag niet iets doen dat gevaarlijk is voor de tegenstander.

Straf: Strafschop

(m) Optreden strijdig met sportiviteit. Een speler mag niets in de speelruimte doen dat tegen de geest van sportiviteit is.

Straf: Strafschop

(n) Wangedrag terwijl de bal uit het spel is. Als de bal uit het spel is mag een speler geen wangedrag begaan of obstructie plegen. Een speler mag zich ook niet op één of andere wijze bemoeien met de tegenstander.

Straf: Strafschop

De straf is hetzelfde als voor regel 10.4 (a)-(m) behalve dat de strafschop wordt toegekend op de plek waar het spel wordt herstart. Als die plek op de zijlijn is of binnen 15 meter daarvan, is de mark voor de strafschop op de 15-meter lijn, in lijn met de plaats van de overtreding.

Als het spel met een 5-meter scrum hervat zou worden, is de mark voor de strafschop op de plaats van de scrum.

Als het spel zou hervatten met een drop-out, dan mag het niet-overtredende team een mark op de 22-meter lijn kiezen om de strafschop te nemen.

Als een strafschop wordt toegekend en voordat de strafschop genomen is maakt het overtredende team zich schuldig aan verder wangedrag, dan waarschuwt of zendt de scheidsrechter de schuldige speler uit het veld. Vervolgens verplaatst de scheidsrechter de mark van de strafschop 10 meter verderop. Dit heeft betrekking op zowel de oorspronkelijke overtreding als op het wangedrag van de speler.

Als een strafschop wordt toegekend aan een team, maar een speler van dat team is schuldig aan verder wangedrag voordat de kick genomen is, dan zal de scheidsrechter de schuldige speler waarschuwen of uit het veld zenden en de kick niet toestaan. De scheidsrechter zal een strafschop toekennen aan de tegenstander. Als een overtreding terwijl de bal nog in het spel is buiten het speelgebied is begaan, en die overtreding niet afgedekt wordt door deze spelregel, wordt de strafschop toegekend op de 15-meter lijn, in lijn met waar de overtreding plaatsvond.

(o) De kicker te laat aanvallen. Een speler mag niet opzettelijk een tegenstander die net de bal heeft gekickt aanvallen of belemmeren.

Straf: Het niet-overtredende team mag kiezen om de strafschop te nemen op de plek waar de overtreding plaatsvond, waar de bal landt of waar het vervolgens gespeeld was.

Plaats van overtreding. Als de overtreding plaatsvindt in het kickers doelgebied, wordt een strafschop toegekend. De strafschop wordt op 5 meter van de doellijn, in lijn met de plaats van overtreding, maar minstens 15 meter van de zijlijn genomen. Het niet-overtredende team mag ook kiezen om de penalty te nemen waar de bal landt of waar het vervolgens gespeeld was voor de landing. De penalty wordt minstens 15 meter van de zijlijn genomen.

Waar de bal landt. Als de bal buiten het veld landt, is de plek voor de optionele strafschop op de 15-meter lijn, in lijn met waar de bal uit ging. Als de bal landt, of het vervolgens gespeeld is voor de landing, binnen 15-meter van de zijlijn, is de plek op de 15-meter lijn tegenover de plaats waar de bal landde of was gespeeld.

Als de bal in het doelgebied, of over de zijlijn in het doelgebied landt, of op of over de achterlijn, is de plek voor de optionele strafschop 5 meter van de doellijn, in lijn met de plek waar de bal de doellijn passeerde. De strafschop wordt minstens 15 meter van de zijlijn genomen. Als de bal de doelpaal of lat raakt, wordt de optionele strafschop toegekend op de plek waar de bal op de grond landt.

(p) Flying Wedge en Cavalry Charge. Een team mag de ‘Flying Wedge’ of de ‘Cavalry Charge’ niet gebruiken.

Straf: Strafschop op de plek van de oorspronkelijke overtreding.

‘Flying Wedge’. De type aanval dat bekend staat als de ‘Flying Wedge’ gebeurt over het algemeen dichtbij de doellijn, indien het aavallende team een strafschop of vrije schop toegekend heeft gekregen.

De kicker geeft de bal eerst een tikje en begint de aanval. De kicker begint de aanval door richting de doellijn te lopen of door te spelen naar een teamgenoot die voorwaarts loopt. Onmiddellijk binden teamgenoten aan elke zijde van de baldrager in een wig formatie. Vaak zijn één of meerdere van deze teamgenoten voor de baldrager. Een ‘Flying Wedge’ is niet toegestaan.

Straf: Strafschop op de plek van de oorspronkelijke overtreding.

‘Cavalry Charge’. De type aanval dat bekend staat als de ‘Cavalry Charge’ gebeurt over het algemeen dichtbij de doellijn. Wanneer het aanvallende team een strafschop of vrije schop toegekend heeft gekregen. Of een enkele speler staat met wat afstand achter de kicker, of aanvallende spelers vormen een lijn over het veld met wat afstand achter de kicker.

Deze aanvallende spelers staan over het algemeen een meter of twee uit elkaar. Op een signaal van de kicker vallen ze in voorwaartse richting aan. Wanneer zij dichtbij komen, geeft de kicker de bal een klein tikje en passt de bal naar een speler die met wat afstand achter de kicker is gestart.

Straf: Strafschop op de plaats van overtreden.

(q) Voordeel mag gespeeld worden bij acties van gemeen spel, maar als de overtreding een mogelijke try voorkomt, moet er een penalty-try worden toegekend.

(r) Voor een overtreding die gemeld wordt door een assistent-scheidsrechter mag een strafschop worden toegekend op de plek waar de overtreding plaatsvond of voordeel mag worden toegepast.

(s) Alle spelers moeten de autoriteit van de scheidsrechter respecteren. Zij moeten de scheidsrechter zijn/haar beslissingen niet betwisten. Behalve bij een aftrap of strafschop gevolgd door een vermaning, tijdelijke uitsluiting of wegzending van een speler moeten de spelers onmiddellijk stoppen met spelen indien de scheidsrechter fluit.

Straf: Strafschop