Hoofdmenu

U bent hier

10.3 Herhaaldelijke overtredingen

Primary tabs

(a) Herhaaldelijk overtreden. Een speler mag niet herhaaldelijk een spelregel overtreden. Herhaaldelijke overtredingen is een zaak van feiten. De vraag of de speler wel of niet opzettelijk overtreedt is irrelevant.

Straf: Strafschop

Een speler die is gestraft voor herhaaldelijke overtredingen moet worden gewaarschuwd en tijdelijk worden uitgesloten.

(b) Herhaaldelijke overtredingen door het team. Indien verschillende spelers van hetzelfde team herhaaldelijk dezelfde overtredingen begaan, moet de scheidsrechter beslissen of het wel of niet tot herhaaldelijk overtreden behoort. Als dat wel het geval is, geeft de scheidrechter een algemene waarschuwing aan het team. Als de spelers de overtreding herhalen, waarschuwt en sluit de scheidsrechter de schuldige speler(s) tijdelijk uit. Als een speler van hetzelfde team dan nog een keer dezelfde overtreding begaat, zendt de scheidrechter de schuldige speler(s) uit het veld.

Straf: Strafschop

Een penalty-try moet toegekend worden als de overtreding voorkomt dat er anders waarschijnlijk een try gescoord zou worden.

(c) Herhaaldelijke overtredingen: geïnterpreteerd door de scheidsrechter. De scheidsrechter beoordeelt in hoeverre overtredingen herhaaldelijk voorkomen. De scheidsrechter zal eenduidige besluiten toepassen in representatieve- en seniorenwedstrijden. Indien een speler drie keer een overtreding maakt, moet de scheidsrechter een waarschuwing aan die speler geven. De scheidsrechter mag deze standaard versoepelen bij de jeugd of lagere afdelingen, waar overtredingen het resultaat kunnen zijn van slechte kennis van de spelregels of een gebrek aan vaardigheid.