Hoofdmenu

U bent hier

IRB Law aanpassingen Mei 2014

Primary tabs

In mei 2014 heeft de IRB een aantal Laws aangepast en een aantal herschreven om ze beter te verklaren.

Hieronder vind je een lijst met een korte beschrijving van de aanpassingen :

3.4 SPELERS AANGEWEZEN ALS WISSELS
Regel is herschreven en maximum aantal wissels is verhoogd van 7 naar 8

3.5 VOLDOENDE GETRAINDE EN ERVAREN SPELERS IN DE EERSTE RIJ
Regel is herschreven en sterk uitgebreid met situaties.

3.10 TIJDELIJKE VERVANGING
Wijziging die in September 2013 al is doorgevoerd.

3.11 EEN SPELER VERZOEKT TERUG TE KEREN IN DE WEDSTRIJD
Kleine tekstuele aanpassing in (a) naar aanleiding van de aanpassing in 3.10

3.12 GEWISSELDE SPELERS DIE TERUGKEREN IN DE WEDSTRIJD
Aanpassing naar aanleiding van de aanpassingen in Law 3.5

3.13 DOORLOPENDE VERVANGERS
De oorspronkelijke regels van 3.13 zijn nu verplaatst naar Law 3.5. Law 3.13 gaar nu over doorlopende wissels.

4.2 OVERIGE KLEDINGSTUKKEN VOOR VROUWEN
Uitbreiding toegestane kledingstukken voor vrouwen

4.4 UITGESLOTEN KLEDINGSTUKKEN
Schoenen met een enkele nop op de tenen is niet langer verboden

6.A.5 HET VELD BETREDEN OF VERLATEN
Toegevoegd. Alle hogere nummers on 6.A zijn met 1 verhoogd

6.A.7 DE SCHEIDSRECHTER OVERLEGT MET DERDEN
Regel proef toegevoegd aan de tekst in verband met TMO

8.5 MEER DAN ÉÉN OVERTREDING
Aanpassingen van de tekst ter verduidelijking

9.B.1 EEN CONVERSION KICK NEMEN
Aanpassing van de tekst zodat voorkomen wordt dat de conversie in het in-goal gebied geschopt wordt.

11.1 BUITENSPEL IN OPEN SPEL
Straf clausule toegevoegd, waar die er eerst niet was.

11.4 BUITENSPEL VOLGENS DE 10-METER SPELREGEL
“of zich met het spel bemoeien” toegevoegd ter verduidelijking van de regels.

12.1 DE UITKOMST VAN EEN KNOCK-ON OF EEN VOORWAARTSE WORP
De oude (e) is (f) geworden. De nieuwe (e) verduidelijkt wat er gebeurt bij een knock-on of voorwaarste worp die over de zijlijn gaat.

13.9 DE BAL GAAT IN HET DOELGEBIED
Aanpassing toegevoegd voor het geval dat de bal door de wind geen 10 meter heeft afgelegd en dood is gegaan in het in-goal gebied van de kickende partij.

16.7 ONSUCCESVOL EINDE AAN EEN RUCK
Toegevoegd dat de bal binnen 5 seconden gespeeld moet worden, het beschikbaar komen van de bal.

17.6 ONSUCCESVOL EINDE AAN EEN MAUL
Aan 17.6 (g) is de 5 seconden clausule toegevoegd, waarin de bal gespeeld moet worden.

19.2 SNELLE INWORP
(b) en (e) zijn herschreven ter verduidelijking.

19.4 WIE NEEMT DE INWORP
Herschreven om het alternatief voor een line-out te bevatten, zoals deze door aanpassing van law 21.4 wordt toegestaan.

19.8 EEN LINEOUT FORMEREN
Enkele kleine dingen herschreven ter verduidelijking.

19.10 MOGELIJKHEDEN IN EEN LINEOUT
19.10 (k) toegevoegd om geaccepteerde verdediging te benadrukken

20.1 EEN SCRUM VORMEN
20.1 (i) is nu definitief aangepast om het trekken bij het inkomen te verbieden.

21.2 WAAR STRAFSCHOPPEN EN VRIJE SCHOPPEN WORDEN GENOMEN
21.2 (c) toegevoegd waarin geregeld wordt dat de scheidsrechter een snelle penalty of vrije kick opnieuw laat nemen als deze op een verkeerde plek genomen wordt.

21.4 STRAFSCHOP EN VRIJE SCHOP OPTIES EN VEREISTEN
21.4 (b) toegevoegd om de lineout optie toe te voegen als alternatief voor een penalty of vrije schop toegewezen bij een lineout. Alle artikelen die na (a) stonden hebben nu 1 letter hoger.

21.6 SCOREN VANUIT EEN VRIJE SCHOP
Aanpassing van 21.6 (b) om de de optie van een lineout te beschrijven