Hoofdmenu

U bent hier

17.6 Onsuccesvol einde aan een maul

Primary tabs

(a) Een maul is onsuccesvol beeïndigd indien de maul op dezelfde plek blijft of als het voor langer dan 5 seconden is gestopt met voorwaarts bewegen en een scrum wordt toegekend.

(b) Een maul is beëindigd als de bal onbespeelbaar wordt of als de maul instort (niet als gevolg van gemeen spel) en een scrum wordt toegekend.

(c) Scrum na een maul. De bal wordt ingeworpen door het team dat niet in balbezit was bij aanvang van de maul. Als de scheidsrechter niet kan beslissen welk team balbezit had, is de inworp voor het team dat voorwaarts bewoog voordat de maul stopte. Als geen van beide teams voorwaarts bewoog, heeft het aanvallende team de inworp.

(d) Wanneer een maul stationair blijft of langer dan 5 seconden met vooruit bewegen stopt, maar de bal wordt bewogen en de scheidsrechter kan de bal zien, is een redelijke tijd toegestaan om de bal te voorschijn te laten komen. Als dit niet gebeurt binnen een redelijke tijd, wordt een scrum toegekend.

(e) Wanneer de maul stopt met voorwaarts bewegen mag het opnieuw voorwaarts bewegen, op voorwaarde dat de beweging binnen 5 seconden gebeurt. Als de maul een tweede keer stopt met voorwaarts bewegen en de bal wordt getransporteerd en de scheidsrechter kan de bal zien, wordt er een verantwoorde tijd toegestaan om de bal te voorschijn te laten komen. Als de bal niet te voorschijn komt binnen een verantwoorde tijd, wordt een scrum toegekend.

(f) Indien de bal in een maul onbespeelbaar wordt, staat de scheidsrechter niet toe dat er langdurig om de bal gestreden wordt. Een scrum wordt toegekend.

(g) Als de baldrager in een maul naar de grond gaat, inclusief op één of beide knieën of gaat zitten, kent de scheidsrechter een scrum toe, tenzij de bal onmiddellijk beschikbaar is. Wanneer de bal beschikbaar is om te spelen zal de scheidsrechter “Use it!” roepen, waarna de bal binnen 5 seconden gespeeld moet worden. Indien de bal niet binnen 5 seconden gespeeld wordt, zal de scheidsrechter een scrum aan het team niet in balbezit toekennen.

(h) Scrum na een maul wanneer de ontvanger van de bal is vastgehouden. Als een speler die de bal vangt, direct vanuit de kick van een tegenstander, behalve van een aftrap of een drop-out, en de speler wordt onmiddellijk vastgehouden door een tegenstander, kan er zich een maul vormen. Als de maul dan stationair blijft, stopt met voorwaarts bewegen langer dan 5 seconden, of als de bal onbespeelbaar wordt, en een scrum wordt toegekend, heeft het team van de speler die de bal had gevangen hierbij de inworp.

‘Direct vanuit de kick van een tegenstander’ betekent dat de bal geen andere speler of de grond heeft geraakt voordat de speler de bal vangt.